Strona główna
opoka.org.pl
2023-06-10 10:06
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Polonia pielgrzymowała do bazyliki Sacré-Cœur, 3 osoby wyróżnione przez KEP

W piątek 9 czerwca francuska Polonia odbyła tradycyjną pielgrzymkę do bazyliki Sacré-Cœur w Paryżu, poświęconej Najświętszemu Sercu Jezusa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. Mszę koncelebrowali rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś oraz inni kapłani PMK. Licznie zgromadzona Polonia była też świadkiem wręczenia medali „Pro Polonia et Ecclesia” trzem osobom jako wyraz uznania dla zasług w duszpasterstwie polskich emigrantów.

Autor/źródło: fot6. Ks. Tomasz Sokół_Polskifr.fr (1)

W homilii delegat KEP podkreślił znaczenie serca w życiu ludzi różnych kultur. Zaznaczył, że jest ono szczególnym symbolem również w chrześcijaństwie. „To, co kochamy, nosimy w sercu. Chcemy dzisiaj powiedzieć Panu Jezusowi, że Jego niesiemy w sercu, że Jego kochamy” – powiedział bp Piotr Turzyński. „Kochamy naszych bliskich, kochamy Polskę, kochamy Kościół, kochamy też tę ziemię, na której nam przyszło żyć, pracować, cierpieć, modlić się” – podkreślił bp Turzyński. Przypomniał, że serce wierzących powinno być pojemne na wzór Serca Jezusa, w którym jest miejsce dla każdego.

Rektor PMK ks. Bogusław Brzyś zaznaczył, że w słynnej bazylice poświęconej Bożemu Sercu bije nie tylko Serce Boga. „Na tym miejscu bije Serce Jezusa, ale też bije serce Polski” – powiedział ks. Brzyś. Rektor wyraził również nadzieję, że już w niedługim czasie Polonia spotka się ponownie na inauguracji polskiej kaplicy w katedrze Notre-Dame, która została otwarta w 2018 r., ale katedra ucierpiała na skutek pożaru. Rektor francuskiej PMK podziękował bp. Piotrowi Turzyńskiemu za obecność i wszystkim zebranym, w tym rodzicom i ich dzieciom pierwszokomunijnym.

Na zakończenie Mszy św. miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich to zawierzenie Polonii Sercu Jezusa, którego dokonał bp Turzyński. Delegat KEP wręczył również medale „Pro Polonia et Ecclesia” trzem osobom, jako wyraz uznania dla zasług w duszpasterstwie polskich emigrantów. Wyróżnieni zostali: były pełnomocnik Episkopatu Polski do spraw pomocy charytatywnej ks. Prałat Eugeniusz Plater-Syberg, wiceprezes stowarzyszenia NewPastoral Elisabeth Preud'Homme oraz przyjaciel Polskiej Misji działający w ramach Stowarzyszenia „CONCORDE – Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji” Claude Cottin.

W rozmowie z portalem PMK we Francji Polskifr.fr bp Turzyński przypomniał, że osoby nagrodzone to ludzie „związani z Polonią i chrześcijaństwem, z Kościołem, oddani sprawie duszpasterstwa polskojęzycznego”. Podkreślił, że poprzez tę nagrodę polski Kościół chce „pokazać wspaniałych ludzi, którzy są związani i z Kościołem, i z Polakami”. Przypomniał, że Kościół w Polsce przez wiele lat „doświadczył ich pomocy, życzliwości”. „Niech więc to będzie takie uznanie zasług i pokazanie wielkich świadków wiary i tych, którzy kochają polskość” – podsumował bp Turzyński.

Konferencja Episkopatu Polski przyznaje medale „Pro Polonia et Ecclesia” od kilku lat. Jest to medal przyznawany instytucjom, osobom, za pracę i zasługi w duszpasterstwie polskojęzycznym, wśród Polonii różnych krajów świata.

Bazylika Sacré-Cœur dedykowana Najświętszemu Sercu Jezusa została poświęcona 16 października 1919 r. Jest charakterystyczną budowlą, która góruje nad stolicą Francji. Jej budowę rozpoczęto po wojnie francusko-pruskiej. Prace ukończono w 1914 r., jednak z powodu wybuchu I wojny światowej do poświęcenia bazyliki doszło dopiero pięć lat później. Jak zaznaczył były metropolita Paryża abp Michel Aupetit – bazylika Sacré-Cœur jest „znakiem poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu całej Francji”, gdyż budowa świątyni była „pragnieniem narodu”. Pielgrzymka do tego miejsca rokrocznie jest jednym z tradycyjnych wydarzeń w ciągu roku duszpasterskiego Polonii. W pielgrzymce biorą udział kapłani, rodziny, stowarzyszenia, dorośli, młodzież i dzieci.

Tegoroczne wydarzenie można obejrzeć ponownie

Publikujemy informacje na temat odznaczonych:

Ks. Prałat Eugeniusz PLATER-SYBERG

Ks. Prałat Eugeniusz Plater-Syberg urodził się w 1936 r. w majątku rodzinnym Platerów w Moszkowie na kresach wschodnich. W 1939 r. wraz z matką Pauliną Plater-Syberg z Wielopolskich i czwórką rodzeństwa uciekł z wywózki na Syberię. W 1947 r. dotarli do Francji. Studiował i doktoryzował się w Rzymie, gdzie w 1961 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 70. był pedagogiem i wychowawcą w polskim Seminarium Duchownym w Paryżu. W stanie wojennym jako pełnomocnik Episkopatu Polski do spraw pomocy charytatywnej założył we Francji ponad 360 komitetów pomocy finansowej i sprzętowej dla Polaków i polskiego podziemia. Współpracował ze strukturami Solidarności, w tym z Paryskim Biurem Solidarności. Za swoje ogromne zasługi dla Ojczyzny został odznaczony orderem Polonia Restituta. W roku 2018 r. otrzymał specjalną nagrodę Ambasadora RP w ramach konkursu „Wybitny Polak we Francji”. Obecnie rezyduje w parafii w St. Valérien pod Paryżem, gdzie od lat angażuje się w pomoc emigrantom z Afryki.

Elisabeth PREUD’HOMME

Specyfiką Polskiej Misji Katolickiej we Francji jest fakt, że niemal wszystkie ośrodki działają w ścisłej współpracy z Kościołem lokalnym i księża PMK pełnią posługę w duszpasterstwie polsko-francuskim. Wymownym przykładem takiej współpracy jest Elisabeth Preud’Homme, wiceprezes stowarzyszenia NewPastoral. NewPastoral to polsko-francuska inicjatywa pastoralna, proponująca kompletny zestaw narzędzi do zakładania oraz prowadzenia małych grup domowych w parafiach. Od swego powstania w roku 2018, około 450 parafii (w tym blisko 150 parafii w Polsce i na emigracji) skorzystało w materiałów udostępnianych przez platformę. Elisabeth Preud’Homme była jednym z głównych architektów tego projektu i od początku aż do dziś zajmuje się aktywnie przygotowywaniem nowych materiałów. Wiele z serii tematycznych zrealizowanych pod jej kierunkiem w języku francuskim zostało przetłumaczonych na język polski wpisując się w ten sposób w dzieło nowej ewangelizacji ponad podziałami wynikającymi z różnicy języka czy przynależności narodowej.

Więcej o NewPastoral: https://newpastoral.net/

Claude COTTIN

Polska Misja Katolicka we Francji to poza wymiarem pastoralnym również, powstałe w ciągu ostatnich dziesięcioleci, trzy duże polskie domy rekolekcyjno-pielgrzymkowe: w Lourdes, w La Ferté-sous-Jouarre oraz na Korsyce. Zarządzanie tymi ośrodkami zostało powierzone powstałemu w tym celu stowarzyszeniu „CONCORDE – Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji”. Claude Cottin jest jednym z wiernych francuskich przyjaciół Polskiej Misji działającym w ramach tego Stowarzyszenia. Jego doświadczenie i kompetencje w dziedzinie doradztwa prawnego i finansowego były niezwykle cenne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy stowarzyszenie CONCORDE musiało zmierzyć się z trudnościami związanymi ze spadkiem aktywności ruchu pielgrzymkowego. Jego długoletnie zaangażowanie w polskie sprawy we Francji sprawiło, że dziś Polonia może z nadzieją patrzeć w przyszłość domów. Niezależnie od pracy na rzecz stowarzyszenia CONCORDE, Cottin jest również współzałożycielem oraz aktywnym członkiem NewPastoral.

Więcej o domach PMK:https://polskifr.fr/domy-wypoczynkowePolskifr.fr

Za: Polskifr

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2023-06-06 21:26:58
miniaturka

Wkrótce Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” w Licheniu

II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra" odbędzie się w dniach 19-21 września w Licheniu. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce
2023-06-06 21:31:54
miniaturka

TOGETHER - ZGROMADZENIE LUDU BOŻEGO

Spotkanie Młodych I Ekumeniczna Modlitwa Poprzedzające XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
2023-06-06 21:36:15
miniaturka

Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne

W dniach 5–6 czerwca, corocznym zwyczajem, w Trzęsaczu odbyły się się XX Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne. To doroczny zjazd Katechetyków Polskich zainicjowany przez księdza Prof. Dr hab Andrzeja Offmańskiego. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze szczecińską sekcją Polskiego Towarzystwa Teologicznego
2023-06-14 10:24:43
miniaturka

Konferencja naukowa poświęcona duszpasterstwu polonijnemu

We wtorek 13 czerwca w Archiwum Akt Nowych odbyła się konferencja naukowa pt. „Duszpasterstwo polonijne wczoraj i dziś. Polskie misje katolickie i parafie – dziedzictwo kulturowe” organizowana we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W wydarzeniu wzięli udział m.in. bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą minister Jan Dziedziczak.
2023-06-16 10:04:34
miniaturka

Spotkanie duszpasterzy specjalistycznych oraz przedstawicieli życia konsekrowanego

W Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie, w czwartek, 15 czerwca miało miejsce spotkanie osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne oraz przedstawicieli wyższych przełożonych zakonnych i instytutów świeckich
2023-06-16 14:21:47
miniaturka

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres 2022-2023

Podczas 395. Zebrania Plenarnego KEP, KIOD, zgodnie z art. 39 Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r., przedłożył sprawozdanie ze swojej działalności.