Strona główna
opoka.org.pl
2023-06-13 17:16
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Konferencja naukowa poświęcona duszpasterstwu polonijnemu

We wtorek 13 czerwca w Archiwum Akt Nowych odbyła się konferencja naukowa pt. „Duszpasterstwo polonijne wczoraj i dziś. Polskie misje katolickie i parafie – dziedzictwo kulturowe” organizowana we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W wydarzeniu wzięli udział m.in. bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą minister Jan Dziedziczak.

PROGRAM KONFERENCJI

Goście wygłosili prelekcje naukowe na różne tematy m.in.: „Duszpasterstwo emigracji polskiej z perspektywy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa II i III RP – zarys problematyki”, „Rola Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterskich w dziele ratowania dziedzictwa archiwalnego poza granicami Kraju na przykładzie działalności w Ziemi Świętej ks. Stefana Pietruszki – Jabłonowskiego”, „Parafie i kościoły polskie w USA. Histografia, specyfika badań, interpretacje”.

Podczas konferencji zostały przyznane Nagrody Naukowe im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawane przez OBnPiPD KUL dla prof. dr hab. Małgorzaty Przeniosło, prof. dr. hab. Marka Przeniosło, Archiwum Akt Nowych oraz Dyplom Uznania dla dr. hab. Andrzeja Kunerta.

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym jest placówką naukową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która została powołana do istnienia 11 października 1972 r. Program działalności placówki skupia się na sprawie łączności Polski z Polonią.

Ośrodek prowadzi badania na płaszczyźnie historycznej, teologiczno-pastoralnej, prawnej, psychologiczno-socjologicznej, a nawet literackiej. Służą temu kwerendy archiwalne dotyczące między innymi dziejów parafii polonijnych, czy też organizowane prawie corocznie międzynarodowe sympozja naukowe.

Sympozja naukowe poświęcone były działalności duchowieństwa w środowiskach polonijnych po II wojnie światowej (1975), głównym problemom działalności polonijnych placówek duszpasterskich (1976), wkładowi Polaków do kultury świata (1977), problematyce przywództwa grup etnicznych (1978), integracji polskiej grupy etnicznej ze społeczeństwami krajów osiedlenia (1979), roli Kościoła w organizowaniu i działalności szkolnictwa polonijnego po II wojnie światowej (1980), pontyfikatowi Jana Pawła II w życiu Polonii w świecie (1981), organizacjom polonijnym (1983), tożsamości etnicznej Polonii (1985), problemom rodziny polskiej na emigracji (1987), młodemu pokoleniu emigracyjno-polonijnemu (1988), wpływowi Jana Pawła II na emigrację i Polonię (1989). Czytaj całość..

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2023-06-06 21:31:54
miniaturka

TOGETHER - ZGROMADZENIE LUDU BOŻEGO

Spotkanie Młodych I Ekumeniczna Modlitwa Poprzedzające XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
2023-06-06 21:36:15
miniaturka

Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne

W dniach 5–6 czerwca, corocznym zwyczajem, w Trzęsaczu odbyły się się XX Nadbałtyckie Debaty Katechetyczne. To doroczny zjazd Katechetyków Polskich zainicjowany przez księdza Prof. Dr hab Andrzeja Offmańskiego. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze szczecińską sekcją Polskiego Towarzystwa Teologicznego
2023-06-14 10:14:34
miniaturka

Polonia pielgrzymowała do bazyliki Sacré-Cœur, 3 osoby wyróżnione przez KEP

W piątek 9 czerwca francuska Polonia odbyła tradycyjną pielgrzymkę do bazyliki Sacré-Cœur w Paryżu, poświęconej Najświętszemu Sercu Jezusa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. Mszę koncelebrowali rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś oraz inni kapłani PMK. Licznie zgromadzona Polonia była też świadkiem wręczenia medali „Pro Polonia et Ecclesia” trzem osobom jako wyraz uznania dla zasług w duszpasterstwie polskich emigrantów.
2023-06-16 10:04:34
miniaturka

Spotkanie duszpasterzy specjalistycznych oraz przedstawicieli życia konsekrowanego

W Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie, w czwartek, 15 czerwca miało miejsce spotkanie osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne oraz przedstawicieli wyższych przełożonych zakonnych i instytutów świeckich
2023-06-16 14:21:47
miniaturka

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres 2022-2023

Podczas 395. Zebrania Plenarnego KEP, KIOD, zgodnie z art. 39 Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r., przedłożył sprawozdanie ze swojej działalności.
2023-06-20 09:35:37
miniaturka

Niemiecka Polonia pielgrzymowała do „westfalskiej Częstochowy”

W dniach 17-18 czerwca odbyła się doroczna pielgrzymka Polonii niemieckiej do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges. Przewodniczył jej delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. Tradycja pielgrzymowania Polonii do Neviges sięga początków XX w. Tu znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej ofiarowana przez kardynałów Wojtyłę i Wyszyńskiego kilka tygodni przed konklawe w 1978 r.