Strona główna
opoka.org.pl
Fraza "vademecum"
2022-07-04 10:26

Nowa wersja Vademecum Dykasterii Nauki Wiary

Zmiany wprowadzone w nowej wersji "Vademecum dotyczącym wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich" omawia ks. Piotr Majer, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2022-06-28 12:46

Zaktualizowana wersja vademecum postępowania w sprawach wykorzystywania małoletnich

Po dwóch latach od pierwszego wydania ukazała się zaktualizowana wersja „Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich – wer. 2.0”.
2021-08-25 09:55

Vademecum dla spowiedników – pomocą w spowiedzi zranionych i sprawców ich krzywdy

Ukazała się publikacja „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik”. Vademecum jest praktyczną pomocą duszpasterską dla księży, którzy w konfesjonale mogą spotkać się zarówno z pokrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, jak i sprawcami tego przestępstwa.
2020-07-16 19:13

Watykan opublikował vademecum dla biskupów

Jak krok po kroku postępować od chwili otrzymania wiadomości o przestępstwie aż do ostatecznego zamknięcia sprawy – wyjaśnia opublikowane dziś w Watykanie „Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”. Przygotowany przez Kongregację Nauki Wiary dokument ma być swego rodzaju „podręcznikiem” dla biskupów i przełożonych, który objaśnia tok postępowania.