Strona główna
opoka.org.pl
2017-10-21 19:34
www.wsdsac.pl

Ołtarzew: Świat czeka na Wasze świadectwo

Pięciu wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otrzymało święcenia w stopniu diakonatu.

Autor/źródło: www.wsdsac.pl

Liturgia święceń miała miejsce 22 października 2017 r. w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Szafarzem sakramentu był J.E. ks. bp Artur Miziński – sekretarz generalny Komisji Episkopatu Polski.

Liturgia święceń rozpoczęła się o godzinie 11:00. Ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, powitał zgromadzonych na Mszy Świętej pallotynów, księży diecezjalnych, a przede wszystkich świeckich. Kandydatom do diakonatu towarzyszyła także rodzina i znajomi. Rektor powiedział:

W sposób szczególny witam kochanych rodziców. Wiem jak ważny to dzień także dla Was. Tych pięciu młodych mężczyzn poślubia dziś Kościół, ale nie przestają być Waszymi synami. 

Zwracając się do kandydatów do święceń ks. Mejzner życzył, aby jednoczyli ludzi we wspólnocie Ludu Bożego. Dodał także, aby duch służby właściwy dla tej godności nieustannie w nich wzrastał w całym życiu.

Przed Ewangelią, ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów, przedstawił kandydatów do święceń w stopniu diakonatu, biskupowi. 

Bp Artur Miziński w słowie skierowanym do zgromadzonych powiedział, że moment święceń jest świętym obrzędem. 

Duch Święty gromadzi nas jako żywy Kościół – mówił biskup. Dodał: Drodzy, powinniście być wdzięczni Bogu za ogrom Jego Miłości. Wejść na drogę Chrystusa to nie tylko stanąć jak Piotr i głosić z mocą słowo, ale to częstokroć stoczyć walkę ze swoim egoizmem, zniechęceniem i stawianiem swojej woli na pierwszym miejscu. To także bycie gotowym na odrzucenie. Trudne doświadczenia są wpisane w służbę tych, którzy wchodzą na kapłańską drogę Chrystusa.

Homilista powiedział, że od tego momentu ludzie będą wymagali od nowych diakonów świadectwa radykalnego życia według rad ewangelicznych.

Opowiadajcie ludziom o Chrystusie, który spojrzał na Was z miłością – zachęcał biskup. Niech mówią o Was: „Ich mistrzem jest sam Jezus Chrystus”. 

Po homilii miał miejsce obrzęd święceń. Kandydaci przyrzekli życie w celibacie i posłuszeństwo swoim przełożonym. Podczas śpiewu Litanii do wszystkich świętych, kandydaci leżeli krzyżem na znak najgłębszego uniżenia przed Bogiem. Następnie biskup wypowiedział modlitwę i przedstawieni do święceń podchodzili do Biskupa, aby ten nałożył na nich ręce. Obrzędami wyjaśniającymi było przyjęcie Księgi Ewangeliarza oraz stroju – dalmatyki, a także przyjęcie znaku pokoju od Celebransa.

Na zakończenie Liturgii, ks. Waldemar Pawlik SAC, I Radca Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, podziękował w imieniu polskich prowincji pallotyńskich Biskupowi za udzielony sakrament wiecznym profesom, a także rektorowi i formatorom za trud włożony w przygotowanie ich do tej chwili. Ks. Pawlik podziękował także dobroczyńcom i przyjaciołom ołtarzewskiej wspólnoty. 

Podczas Eucharystii byli obecni także ks. Adrian Galbas SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księża profesorowie oraz formatorzy alumnów, a także zaprzyjaźnieni kapłani.

Posługę muzyczną zapewniły następujące zespoły: Chór seminaryjno-parafialny Cantus firmus oraz Schola Gregoriana – pod dyrekcją ks. dr. Dariusza Smolarka SAC, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pallotyńskiego seminarium, a także Diakonia Muzyczna Pallotyńskiego Spotkania Młodych pod kierownictwem ks. Radosława Wileńskiego SAC.

Cała uroczystość była transmitowana za pośrednictwem radia Pallotti.FM.

Akolici przedstawieni do święceń w stopniu diakonatu, przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez formację pallotyńską. Przebiegała ona poprzez postulat, nowicjat i trwa w seminarium w Ołtarzewie. Bezpośrednim przygotowaniem były rekolekcje, które poprowadził ks. Bogusław Bogdan SAC, ojciec duchowny ołtarzewskiego seminarium.

Diakoni, po obronie prac dyplomowych, udadzą się na praktyki duszpasterskie do pallotyńskich parafii. Na początku maja zostaną przedstawieni biskupowi jako kandydaci do święceń prezbiteratu.

http://www.wsdsac.pl/2017/10/21/swiat-czeka-na-wasze-swiadectwo/


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-10-21 16:59:22
miniaturka

Lublin: obchody 30. Rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

„Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła” – to temat sympozjum, które odbyło się dziś na KUL w ramach obchodów 30. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
2017-10-21 17:06:07
miniaturka

Warszawa: wręczono statuetki Ubi Caritas

Dziś w Warszawie w Teatrze Kamienica po raz 16. rozdano nagrody Ubi Caritas. Coroczna gala to ogólnopolska inicjatywa ekumeniczna Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich Diakonii.
2017-10-21 17:14:09
miniaturka

Florencja: po wypadku Bazylika Santa Croce nadal zamknięta

Bazylika Santa Croce we Florencji, w której w ubiegły czwartek doszło do śmiertelnego wypadku, gdy na głowę hiszpańskiego turysty spadł z wysokości trzydziestu metrów kamienny fragment kapitelu, zabijając go na miejscu, wciąż jest zamknięta dla zwiedzających.
2017-10-21 20:09:54
miniaturka
play

LumenTV: Komentarz do Ewangelii 22 października 2017 r.

Komentarz do Ewangelii na XXIX Niedzielę Zwykłą - 22.10.2017 r.
2017-10-21 22:21:43
miniaturka

Częstochowa: Pielgrzymka Braci Zakonnych

W dniach 16-17 października odbyła się 35. Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę pod hasłem: „Idźcie i głoście'”.
2017-10-22 07:08:23
miniaturka

Berlin: ekumeniczna modlitwa za Kościoły Bliskiego Wschodu

W sobotnią noc 21 października trwała ekumeniczna modlitwa w protestanckiej katedrze berlińskiej za starożytne Kościoły Bliskiego Wschodu.