Strona główna
opoka.org.pl
2019-09-15 10:05
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Msza św. z okazji 90 lat OSP w Mikstacie

Mikstat: "Tylko z tej prawdziwej miłości Bożej można czerpać i służyć miłością dla bliźniego”- powiedział ks.kan. Mirosław Jankowski do strażaków - podczas uroczystości 90.lecia jednostki OSP

Msza św. z okazji 90.lecie OSP w Mikstacie
Autor/źródło: Małgorzata Strzele

14 września o godz. 13:30 w kościele farnym pw. Świętej Trójcy  Mikstacie sprawowana była Msza Święta z okazji 90.lecia powstania jednostki OSP  w naszej miejscowości. Podczas tej Eucharystii został poświęcony nowy sztandar OSP w Mikstacie i figura  św.  Floriana patrona strażaków. Koncelebrze przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Współcelabransem był   ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Jankowski kapelan strażaków powiatu ostrzeszowskiego. Przed Eucharystią procesjonalnie zostały wprowadzone poczty sztandarowe OSP Mikstat i okolicznych jednostek. Rozpoczynając Eucharystie ks. kan. Krzysztof przywołał słowa św. Jana Pawła II, który powiedział do strażaków: „Strażacy to ludzie, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu  zagrożenia klęskami żywiołowymi”. Ksiądz proboszcz podkreślił, że to co czynią strażacy jest  zgodne z  ducha Ewangelii i moralności chrześcijańskiej.

W homilii ksiądz kanonik Mirosław zwracając się do zebranych w mikstackim wieczerniku, a zwłaszcza do druhen i druhów strażaków  podkreślił, że 90 lat istnienia OSP to droga historii, różnych wydarzeń, ale przede wszystkim służby. Podkreślił, że takie obchody są wydarzeniem radosny, ale i skłaniającym do refleksji, wspomnień, także tych związanych z Ojczyzną. Jak podkreślił, nie da się oddzielić służby strażaka od służby Ojczyźnie- Polsce,  małej Ojczyźnie, parafii i rodzinie. Kaznodzieja zaakcentował, że tam gdzie w rodzinie jest strażak, jest gotowość, aby dawać świadectwo. Zaznaczył, że wspomnienia minionych lat są także wezwaniem do kolejnych lat służby. Następnie ksiądz kapelan strażaków nawiązując do sztandaru trzymanego przez strażaków, który ma siedemdziesiąt lat zaakcentował, że  jest on świadkiem wielu wydarzeń strażackiej wspólnoty. Kontynuując kaznodzieja przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia patrona strażaków świętego Floriana akcentując jego wierność zasadom, prawdzie. Dodał, że my ludzie żyjący  w XXI wieku także nieustannie musimy wybierać to co jest prawdą. W dalszej części podkreślił, że święty Florian nie wyrzekł się dobroci i wierności Bogu. Kroczył drogą przykazań. Zaakcentował, że jest to podstawa wierności, którą powinien żyć strażak. Nawiązując do napisu, który znajduje się na nowym sztandarze „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”  podkreślił, że trzeba o tym przypominać, zwłaszcza w czasach współczesnych, gdyż wymazuje się z przestrzeni publicznej Boga. „ Tyle jest innych możliwość, a wy chcecie na tym nowym sztandarze, który niech służy jak najdłużej, mimo różnych trudności, które będą, nie tylko mieć napisane, ale myślę, że także tak żyć, tak postępować:  Bogu na chwałę ludziom na pożytek,  bo tylko z tej prawdziwej miłości Bożej można czerpać i służyć miłością dla bliźniego”- dodał kaznodzieja. W dalszej części homilii ksiądz kanonik Mirosław nawiązał do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego.  Przywołał akcję Polska pod Krzyżem, podkreślając wielkie poruszenia ludzi wierzących, którzy chcą jak najliczniej spotkać się pod Krzyżem. Następnie ksiądz kapelan przywołał miejsce swojej posługi Parzynów i Krzyż Milenijny, gdzie od niedawna znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Będzie tam  także czuwanie w domu rekolekcyjnym Jana Pawła II. Nawiązując do sztandaru strażaków ksiądz kapelan podkreślił, że on także będzie jednoczył ludzi. Napis na sztandarze wskazuje ,że stajemy pod nim jako ludzie prawdy, ludzie wierzących.„Stanąć  pod tym co ma wartość, do tego się przyznawać, to być odważnym jak święty Florian” – dodał kaznodzieja. Kontynuując zachęcał, by ten dzień świętowania pozostał w pamięci jako dzień stawania pod sztandarem, ale  i pod krzyżem. Zaznaczył, że znak krzyża jest wyznaniem naszej wiary. Zachęcał do umiejętności radowania się tym co otrzymujemy, ale także i do niesienia tej radości innym. Podkreślił potrzebę bycia gotowym do niesienia pomocy. Ksiądz kapelan życzył strażakom, by ten sztandar ich jednoczył, a figura świętego Floriana wzywała do niesienia pomocy. Składając życzenia strażakom ksiądz kanonik Mirosław powiedział: „ Życzę, abyście służyli, aby  nie zabrakło nowych członków, bo dzisiaj czasami trudno o młodych ludzi, o młodych strażaków, bo to jest odpowiedzialność, a także czas, czas poświęcony dla drugiego, dla innych, czas który jest wartością daną drugiemu. Więc radujcie się  niech ten czas będziecie rzeczywiście znakiem wdzięczności za to wszystko coście przeżyli  i niech dalej kolejne lata będą służbą dla dobra wspólnoty, dla dobra parafii i  tych, do których zostaniecie także wezwani. Szczęść Wam Boże! Wiele ważnych słów zostało wypowiedzianych w tej homilii wskazujących przede wszystkim na potrzebę służby, ale także i wierności Bogu i zasadom wiary. Po homilii ksiądz kapelan odmówił specjalną modlitwę i poświecił  nowy sztandar i figurę św. Floriana  dla jednostki OSP w Mikstacie. Figura Świętego Floriana, patrona strażaków  zostanie umieszczona przy remizie OSP w Mikstacie.

Przed końcowym błogosławieństwem słowa życzeń i podziękowań za wszelkie dobro i zaangażowanie  w życie naszej wspólnoty parafialnej skierował do strażaków ks. kan. Krzysztof. Błogosławieństwem zakończyła się  pierwsza część obchodów 90. lecia jednostki OSP w Mikstacie.Dalsze uroczystości odbyły się na mikstackim Rynku i na stadionie sportowym.

Dziękujemy druhom strażakom za ich służbę, za ich świadectwo wiary i przywiązania do tradycji do tradycji, czego dowodem jest umieszczenia na nowym sztandarze słów, które przed  siedemdziesięciu laty umieścili ich przodkowie. Niech Święty Florian ma zawsze pod opieką wszystkich strażaków!


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-09-14 17:20:59
miniaturka

Mikstaccy parafianie stanęli pod Krzyżem

Mikstat: Wiele osób odpowiedział na zaproszenie, by w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego stanąć pod Krzyżem i włączyć się w modlitewne czuwanie.
2019-09-14 19:04:30
miniaturka

Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi do Marki Bożej Licheńskiej

W przypadające dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej gościła XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi.
2019-09-14 19:08:05
miniaturka

Abp Jędraszewski: Zawsze być wiernym krzyżowi

W święto Podwyższenia Krzyża Św. abp Marek Jędraszewski odprawił w Trzebini Eucharystię i wygłosił homilię, upamiętniając 80. rocznicę śmierci ks. harcmistrza Mariana Luzara.
2019-09-15 11:51:49
miniaturka

„Polska pod Krzyżem” w Beskidach

Z okazji Święta Podwyższenia Krzyża przy krzyżach w Beskidach odbyły się specjalne uroczystości w łączności z ogólnopolską akcją ewangelizacyjną „Polska pod Krzyżem”. Do wielu miejsc spotkań modlitewnych wierni szli szlakami górskimi z różnych zakątków Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego.
2019-09-15 12:13:35
miniaturka

Patriarcha Bartłomiej o przekazaniu mu relikwii św. Piotra

Darowanie prawosławnemu patriarchatowi Konstantynopola relikwii św. Piotra to nowy kamień milowy na drodze wzajemnego zbliżenia, ważny krok na drodze dialogu miłości zainicjowanego przed ponad 50 laty przez naszych poprzedników – powiedział patriarcha Bartłomiej.
2019-09-15 12:38:39
miniaturka
play

Abp Jędraszewski: Krzyż to znak miłości, który daje życie

- Polska wie, że krzyż jest znakiem miłości, że daje życie. W nim jest jedyna nasza nadzieja, że ostaniemy się jako ludzie wierzący i jako Polacy, pomni na swoją historię obecności krzyża na naszej ziemi- mówił abp Marek Jędraszewski w Krakowie-Mogile.