Strona główna
opoka.org.pl
2019-10-11 10:26
PS

Formacja ku ochronie małoletnich

Biskupi przyjęli nowelizację zasad formacji kapłańskiej. Uwzględniają one zagadnienia wychowania do celibatu i budowanie świadomości seminarzystów i prezbiterów w zakresie ochrony dzieci i młodzieży.

Biskupi przyjęli nowelizację zasad formacji kapłańskiej. Uwzględniają one zagadnienia wychowania do celibatu i budowanie świadomości seminarzystów i prezbiterów w zakresie ochrony dzieci i młodzieży.

Dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” zawiera zasady dotyczące formacji kapłańskiej, zarówno na etapie przygotowania do kapłaństwa (duszpasterstwo powołaniowe, formacja seminaryjna), jak i stałej formacji prezbiterów.

„Ratio pro Polonia” określa szczegółowe cele, zadania i formy pracy wychowawczej na drodze przygotowania seminarzystów do życia w czystości i celibacie, motywowanym zaangażowaniem w relację wiary z Chrystusem. Celibat nie jest bowiem celem samym w sobie, a „czystość nie jest cnotą wyizolowaną w strukturze duchowej osoby”, ale sposobem przeżywania miłości i gwarantem jej nienaruszalności.

Znowelizowane zasady formacji kapłańskiej poświęcają wiele uwagi przygotowaniu seminarzystów do skutecznej ochrony małoletnich przed wszelkimi formami przemocy i wykorzystania, głównie o charakterze seksualnym, zarówno w środowisku kościelnym, jak i poza nim. Już na początku formacji seminarzyści mają poznać podstawowe zasady prewencji, kodeks bezpiecznych zachowań w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz właściwe procedury postępowania w przypadku ich łamania. Alumni mają być przygotowani na spotkanie z ofiarami wykorzystania seksualnego bądź ofiarami innych form przemocy oraz z jej sprawcami. „Będzie to oznaczać potrzebę szkolenia w zakresie problemów dotyczących zaburzeń preferencji seksualnych, dynamiki relacji sprawca-ofiara, rozpoznawania zewnętrznych objawów traumy, poznania bezpośrednich i długofalowych skutków wykorzystania seksualnego, jak również możliwości dawania wsparcia i skutecznej pomocy” – czytamy w dokumencie.

Dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” jest owocem 3 lat prac zespołu pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla, działającego przy Komisji Duchowieństwa. Biskupi zatwierdzili ten dokument podczas 384 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w dniach 8-9 października 2019 r. „Ratio pro Polonia” zacznie obowiązywać w Polsce po recognitio ze strony Stolicy Apostolskiej.


ks. Tomasz Trzaskawka
sekretarz Zespołu ds. przygotowania nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-10-11 09:41:18
miniaturka

Synod: Amazonia staje się pustynią bez życia

Ludzie Amazonii mogą liczyć tylko na Kościół. Ani lokalni politycy, ani tym bardziej międzynarodowe firmy, nie przejmują się losem mieszkańców regionu. W tym duchu mówił o. Dario Bossi kierujący latynoamerykańską ekumeniczną siecią „Kościół i działalność wydobywcza”.
2019-10-11 10:02:06
miniaturka

Kolejna faz prac synodalnych

Zakończyła się pierwsza seria kongregacji generalnych. Obecnie trwają prace w małych grupach. Przedmiotem prac jest Instrumentum laboris oraz wypowiedzi z auli. To czas wypracowywania schematów przyszłej adhortacji posynodalnej.
2019-10-11 10:26:39
miniaturka

Abp Polak: Dziękuję Centrum Ochrony Dziecka za wielki wysiłek

Szkolenie dla przedstawicieli diecezji, tworzenie zespołów opracowujących zasady prewencji i wdrażanie ich w konkretnym środowisku – tak właśnie budowany jest system ochrony małoletnich w Kościele. Pracę wszystkich diecezji animuje i wspiera Centrum Ochrony Dziecka. Prymas Polski abp Wojciech Polak dziękuje całemu zespołowi COD za ten wielki wysiłek.
2019-10-11 10:28:59
miniaturka

Nowa bezsensowna wojna w Syrii

"Moim zdaniem istnieje możliwość na porozumienie się zwaśnionych stron" - stwierdził katolicki arcybiskup z Aleppo. Odniósł się także krytycznie do uzasadnień tureckich działań zbrojnych. Z pewnością nie przysłużą się one pokojowi.
2019-10-11 10:59:58
miniaturka

Papież potępił zamach na Żydów

Nie ustają wypowiedzi w związku ze środowym zamachem w Halle. Głos zabrał także papież Franciszek. Potępił mordercze akty i modlił się za ofiary ataku. Głos zabrali także hierarchowie z Niemiec.
2019-10-11 11:23:26
miniaturka

Pomoc Caritas dla migrantów i uchodźców

Trzecia rocznica programu „Rodzina Rodzinie” jest okazją do przedstawiania przez Caritas Polska programów pomocowych skierowanych nie tylko do ofiar wojny w Syrii, ale też mieszkańców ogarniętego konfliktem Jemenu, Wenezueli czy Ukrainy.