Strona główna
opoka.org.pl
2019-06-28 03:42
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Zakończenie oktawy Bożego Ciała w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha

Mikstat: „Boże miłosierdzie to wielka „ słabość” Boga do człowieka, ale dzięki tej „słabości” istniejemy- mówił podczas mszy św. kończącej oktawę Bożego Ciała ks. kan. Krzysztof Ordziniak.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała w mikstackim sanktuarium
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

20. czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Przez kolejne dni, do czwartku  27 czerwca włącznie, wielu parafian uczestniczyło w procesjach eucharystycznych wokoło kościoła farnego bądź sanktuarium.

Mikstacka parafii  należy już  niestety, do nielicznych w Polsce, gdzie w okresie tzw. oktawy Bożego Ciało  procesje odbywają się zarówno rano, jak i wieczorem. Co warto dodać uczestniczy w nich liczna rzesza wiernych.  To piękne świadectwo naszej wiary, czci i  trwanie przy Chrystusie  w hostii utajonym, a także wierności tradycjom przodków, którzy przekazali nam dar wiary.  

Jest również tradycją, że zakończenie oktawy Bożego Ciała odbywa się zawsze przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Jak co roku uczestniczyło w nim wielu mikstackich parafian, ale także tych, którzy mieszkają poza jej terenem, ale mają na cmentarzu groby swoich bliskich.

Msza święta sprawowana było o godz.18:30. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współclebransem był ks. wikariusz Marcin Walczak.

Homilię w czasie tej Eucharystii sprawowanej m.in. w intencji wszystkich obsługujących procesje i przygotowujących ołtarze wygłosił ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Na początku kaznodzieja zauważył, że bardzo licznie  zgromadzili się w tym dniu wierni  w sanktuarium i wokół niego. Zaznaczył, że  Chrystus, który jest bogaty  w miłosierdzie pochyla się nad każdym człowiekiem, nad każdą ludzką nędzą ukazując mu swe serce pełne miłości. Ksiądz kan. Krzysztof podkreślił, że Bóg nieustannie zaprasza nas byśmy korzystali  z Jego miłosierdzia, wskazując, że jest ono jedynym ratunkiem dla człowieka i świata. Zaznaczył, że współczesny człowiek bardzo potrzebuje Bożego przebaczenia, Bożej miłości i obecności. Doświadczenie Bożego miłosierdzia powinno mobilizować nas do miłości do Boga i bliźnich. Celebrans zwrócił uwagę, że Chrystus nieustannie mnoży dla nas swój Chleb. Gdy przyjmujemy  Go  w Komunii Świętej obdarza nas potrzebnymi siłami, doświadczamy Jego obecności, która jest źródłem otuchy, siły, odwagi.

W dalszej części homilii celebrans  przytoczył świadectwo ostatnich dni życia Chopina,który  odchodził z tego świata pojednany z Bogiem, w obecności kapłana. Świadectwo to pokazało zgromadzonym jak wielki pokój i radość serca daje przyjecie Eucharystii.

Zaakcentował, że zgromadził nas  Boży Stół, na którym Jezusa jako Chleb kładzie nam samego siebie. Celebrans zwrócił uwagę, że powinniśmy Mu za to dziękować, wielbić Go, ale przede wszystkim ufać jego dobroci. Zaznaczył  jednak, że nasza wdzięczność jest niepełna jeśli nie potrafimy na Boże miłosierdzie odpowiedzieć miłosierdziem wobec bliźnich. Kończą kaznodzieja powiedział: „Boże miłosierdzie to wielka „ słabość” Boga do człowieka, ale dzięki tej „słabości” istniejemy. Ona nam mówi, że Bóg nie zmęczył się człowiekiem, dzięki niej doświadczamy Jego dobroci, przebaczenia. To właśnie dzięki tej „słabości” Bóg wciąż na nowo lituje się nad człowiekiem, troszczy się, okazuje miłosierdzie i prosi zacznij od nowa”.

Słowa skierowane do nas w czasie tej Eucharystii wymagają pogłębionej refleksji. Skłaniają do postawienia sobie pytania jak odpowiadamy na zaproszenie Jezusa do korzystania z daru Jego miłości miłosiernej, czy doświadczając Bożego miłosierdzia potrafimy ofiarować je bliźnim?

Po Mszy Świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu,  odmówiliśmy Litanię do Serca Jezusowego. Następnie z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba wyruszyliśmy alejkami cmentarnymi  w procesji do czterech ołtarzu. Myślą przewodnią haseł, która znalazły się w tym roku na przygotowanych przez poszczególne rejony parafii była NIEDZIELA.  Hasła  skłaniały wiernych do spojrzenia na niedzielę w następujących aspektach: Niedziela dniem Kościoła, Niedziela dniem rodziny, Niedziela dniem wiary, Niedziela dniem człowieka. Procesję zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.  Następnie odbyło się poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. To wyraz naszej wiary i zaufania Bogu. Przyniesione zostały pierwociny pól i łąk, by Bóg nam błogosławił, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego, bo tego będącego pokarmem dającym życie wieczne nigdy nie zabraknie… Obyśmy tylko chcieli się nim karmić…  Zadziwiająca jest siła wiary i tradycji w naszej wspólnocie.Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-06-27 15:33:17
miniaturka

Pierwszy Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej

W najbliższą niedzielę licheńską bazylikę wypełnią dźwięki pierwszego z koncertów Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Muzyki Organowej. 30 czerwca o godzinie 14.30 na największych organach w Polsce zagra twórca ich koncepcji brzmieniowej, prof. Andrzej Chorosiński.
2019-06-27 16:02:04
miniaturka

Liderzy katoliccy apelują o obronę podstawowych wartości

Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa mająca na celu m.in. zmarginalizowanie wpływu wartości chrześcijańskich na życie narodu – przekonują zaangażowani społecznie katolicy w apelu przesłanym KAI.
2019-06-27 16:20:47
miniaturka

Papież: wysłuchujcie i wspierajcie ludzi morza

Do wzmożenia wysiłków na rzecz pomocy ludziom pracującym na morzu, którzy niejednokrotnie są wykorzystywani i stają się ofiarami ludzkiej zachłanności zachęcił Papież ich kapelanów i wolontariuszy z duszpasterstwa „Stella Maris”.
2019-06-28 01:33:59
miniaturka
play

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa.

Już Stary Testament, a konkretnie Księga Powtórzonego Prawa, podpowiada jak odpowiedzieć miłością na Bożą miłość. Czyli… jak?
2019-06-28 08:13:49
miniaturka

Papież do FAO: brak żywności to nie tylko problem krajów ubogich

Choć w ostatnich dziesięcioleciach dokonał się wielki postęp, nadal nie udało się doprowadzić do całkowitego wyeliminowania głodu na świecie – przypomniał Papież, przyjmując w Watykanie uczestników sesji ogólnej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO.
2019-06-28 08:23:39
miniaturka

Sprawa ks. Sudoła już w Watykanie: „To polski ks. Vianney”

W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych rozpoczął się rzymski etap procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła.