Strona główna
opoka.org.pl
2018-03-30 02:03
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Wielki Czwartek w mikstackim wieczerniku

Dziękczynieniem za dar Eucharystii i Kapłaństwa przepełnione były serca wiernych zgromadzonych w mikstackim wieczerniku w Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej w Mikstacie
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Bardzo uroczystą oprawę miała Msza Wieczerzy Pańskiej w mikstackiej parafii. Rozpoczęła się o godz. 18:30.  Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Naznaczony był dziękczynieniem za wielkie dary, który pozostawił nam Jezus –Eucharystię. Był także dniem dziękczynienia za kapłanów,  którzy gdy usłyszeli głos Jezusa, „pójdź za Mną” odpowiedzieli na to wezwanie tak. Nasi Duszpasterze dziękowali tym dniu w sposób szczególny za łaskę powołania, ale także prosili o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom z naszej wspólnoty. Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli Ks. kan. Grzegorz Klapa, ks. wikariusz Krzysztof Lipiński  oraz ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Zebrani w parafialnym wieczerniku otoczyliśmy naszych Duszpasterzy swoją modlitwą,  dowodem naszej wdzięczności za ich posługę wśród nas były życzenia  i kwiaty. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej po uroczyście odśpiewanym „Chwała na wysokości” zamilkły dzwony, dzwonki oraz organy. Ta cisza w czasie nabożeństw będzie przez cały Wielki Piątek i  w Wielką Sobotę aż do Liturgii Wigilii Paschalnej. Homilię w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej wygłosił ks. kan. Grzegorz Klapa.  Nawiązując do Ewangelii, podkreślił, że nie było w niej słów, które słyszymy podczas każdej Mszy Świętej. Ks. kan.  zwrócił uwagę, że św. Jan Ewangelista skoncentrował swoją uwagę na umywaniu nóg uczniom przez Jezusa. Pokazał nam  w ten sposób, uniżenie się Jezusa wobec uczniów. Wskazuje nam w ten sposób jak powinna wyglądać nasza  posługa względem drugiego człowieka. Kontynuując homilię ks. kan. Grzegorz przywołał objawienia Cataliny Rivas dotyczące Mszy Świętej.  W dalszej części rozważania powiedział m.in. „ Jezus obecny w  Eucharystii oddaje się w nasze ręce. Możemy z Nim zrobić dosłownie co chcemy. Dostrzegając Jego obecność, będziemy Go czcili i adorowali. Będziemy Go wielbili za wielką tajemnicę pokory i miłości”. Zwrócił jednak uwagę, że nie dla wszystkich ta obecność jest przekonywująca. Jeśli tak się dzieje  czyni się wszystko, by wyeliminować Chrystusa z przestrzeni publicznej. Kaznodzieja podkreślił, że z Eucharystią związane jest kapłaństwo, które podobnie jak Eucharystia jest tajemnicą. Zachęcał zebranych, by w kapłaństwie dostrzegali aspekt sakramentalny. Podkreślił, potrzebę i znaczenie modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej do grona ministrantów zostało  włączonych pięciu chłopców. Ksiądz kanonik Grzegorz podkreślił, że to właśnie często w tej grupie kształtują się powołania kapłańskie. Ks. kan. Krzysztof Ordziniak przyjął od kandydatów na ministrantów ślubowanie, poświęcił ich komże oraz udzielił im błogosławieństwa. Skierował także słowa podziękowania do rodziców  ministrantów. Podczas  Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej wiernym została udzielona Komunia Świętą pod dwiema postaciami. Przed zakończeniem Eucharystii ks. kan. Krzysztof poświecił szatki dzieciom, które za miesiąc po raz pierwszy będą w sposób pełny uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmą Jezusa do swoich serc. W tak uroczystym dni, który jest jednocześnie świętem Kapłanów nie mogło zabraknąć życzeń. Złożyli je Kapłanom ministranci oraz dziewczęta z Eucharystycznego Ruchu Młodych. Następnie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. „Ciemnicy”. Tu ks. kan. Krzysztof  odmówił Litanię do Chrystusa Kapłana i Ofiary.  Adorowaliśmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie do godz. 22.00. Czuwaliśmy z Jezusem i przy Jezusie w wieczór poprzedzający dzień Jego męki i śmierci. Po zakończonej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej został obnażony ołtarz.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-03-29 21:47:41
miniaturka

Wymiana życzeń między Papieżem a rabinem Rzymu

Niech Wszechmogący w Swojej dobroci błogosławi i towarzyszy umiłowanemu narodowi żydowskiemu – napisał Papież Franciszek do rabina Rzymu z okazji żydowskiego święta Paschy.
2018-03-29 23:04:50
miniaturka

Bp Janiak: Chrystus posługuje się Waszymi ustami, rękami i talentami

- Chrystus posługuje się Waszymi ustami, rękami i talentami - powiedział do kapłanów w Wielki Czwartek bp Edward Janiak.
2018-03-29 23:43:30
miniaturka

Bp Napierała: gdzie nie ma Eucharystii, nie ma Kościoła

- Z Eucharystii płynie niezwykła godność i wielkość kapłaństwa. Gdzie nie ma Eucharystii, nie ma Kościoła – mówił bp Stanisław Napierała podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej celebrowanej w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.
2018-03-30 08:33:43
miniaturka

Wielki Czwartek w legnickiej katedrze

- Sakrament święceń to coraz ściślejsze łączenie swojego życia z życiem Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzi – powiedział biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski podczas Mszy św. Krzyżma.
2018-03-30 11:20:43
miniaturka

Konferencja Niewydolne Serce

Prelekcje lekarzy kardiologów i innych specjalistów zajmujących się leczeniem niewydolności krążenia, bezpłatne badania profilaktyczne, koncert ELENI i msza święta przed wizerunkiem Matki Boskiej.
2018-03-30 12:40:00
miniaturka

Rzecznik Episkopatu: Wielki Piątek ukazuje skalę miłości Boga do nas

W centrum Wielkiego Piątku stoi krzyż - narzędzie zbrodni i znak hańby, ale dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa stał się symbolem zwycięstwa i nadziei oraz bezgranicznej miłości. Dlatego ma tak ważne miejsce w życiu chrześcijanina, również w przestrzeni publicznej.