Strona główna
opoka.org.pl
2018-02-11 15:15
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Światowy Dzień Chorego w mikstackiej parafii

Tylko Pan Bóg wie, ile łask wypraszają osoby doświadczające cierpienia swoim bliskim, ale także wspólnotom parafialnym. Światowy Dzień Chorego jest okazją, by Im za ten dar podziękować.

Wielu przyjęło sakrament namaszczenia
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

    Już po raz dwudziesty szósty  - 11 lutego- w dniu, w którym Kościół wspomina Matkę Bożą z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku przypadł w niedzielę. Po raz pierwszy Światowy Dzień Chorego obchodzony był w 1993 roku. Został ustanowiony z woli i inicjatywy  św.  Jana Pawła II. Ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorych ma skierować naszą uwagę na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, staje się okazją do pogłębiania naszej wrażliwości na potrzeby bliźnich potrzebujących pomoc, ale i tę pomoc nam świadczących. Co roku z okazji tego dnia przygotowywane jest przez Papieża specjalne orędzie, a w kościołach na całym świecie sprawowane są Msza Święte w intencji osób chorych i starszych, niepełnosprawnych  oraz ich opiekunów.W mikstackiej wspólnocie parafialnej sprawowana była w kościele pw. Świętej Trójcy o godz. 11:00. Przy ołtarzu stanęli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. wikariusz Krzysztof Lipiński. Ks. kan. Grzegorz modlił się w intencji chorych, starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów. Trzeba tu dodać, że sam od lat doświadczany krzyżem cierpienia pokazuje, że można mimo choroby i cierpienia służyć Bogu i ludziom. Natomiast posługujący w naszej parafii ks. Krzysztof Lipiński jest jednocześnie Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Niepełnosprawnych. Podczas tej Eucharystii był udzielany Sakrament Namaszczenia. Bardzo wielu parafian obecnych w kościele skorzystało z tej okazji i przyjęło go. Liczba osób, które  z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego przyjęły ten sakrament jest świadectwem, że zmieniło się nasze nastawienie do niego, że właściwie rozumiemy jego sens i znaczenie. Ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak wyjaśniał, że jest to sakrament uzdrawiając, umacniający  w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzący  grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Zachęcał także wiernych,  aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby, zatroszczyli się  o  to , by został jej udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.Papież Franciszek, podobnie jak Jego poprzednicy, przygotował z okazji XXVI Światowego Dnia Chorego specjalne orędzie. Jego myślą przewodnią są słowa: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Niech ten kolejny Światowy Dzień Chorego będzie okazją do wyrażenia naszej wdzięczności osobom chorym i cierpiącym. Dziękujemy za  świadectwo wiary i ufności, poprzez które,  pokazują nam,  że  także w cierpieniu można i należy  trwać przy Chrystusie, ofiarując je za innych, którym tej wiary i ufności brak. Dziękujemy za modlitwy, którymi chorzy i cierpiący wspierają wiele dzieł podejmowanych w parafiach, za modlitwy zanoszone przez nich w intencji rodzin, osób które zagubiły się na drogach życia. Św. Jan Paweł II powiedział „ kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego. Bo tak wypełnia się  obecność Chrystusa w nich obu: w człowieku cierpiącym i w człowieku, który jest przy nim, który się nim opiekuje”.  A u kresu życia będziemy przecież sądzeni z miłości. I jeszcze jedna refleksja. Światowy Dzień Chorego ma skłaniać nas m.in.  refleksji nad sensem cierpienia, nad miejscem chorych w Kościele i we wspólnocie parafialnej. W mikstackiej wspólnocie parafialnej czci się w sposób szczególny św. Rocha, który patronuje osobom chorymi i ich opiekunom. Dlatego od kilku lat w scenariuszu uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w niedzielę tuż przed nimi przeżywamy nasz Parafialny Dzień Chorych. W tym dniu chorzy i starsi przybywają do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha.  Już dziś zapraszamy do przeżycia tego niezwykłego spotkania modlitewnego. W tym roku odbędzie się ono 12. sierpnia i będzie zapewne kolejną okazją do pochylenia się nad tajemnicą i sensem cierpienia.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-02-11 12:27:49
miniaturka

Tarnowski misjonarz ks. Mirosław Gucwa przyjął sakrę biskupią

Uroczystość z udziałem m.in. delegacji z diecezji tarnowskiej odbyła się w katedrze w Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej.
2018-02-11 13:35:54
miniaturka

Abp Szal do chorych: dziękuję za wasze wsparcie i modlitwę

Metropolita przemyski stwierdza, że przez swoje cierpienie złączone z krzyżem Chrystusa, chorzy stają się dla współczesnego świata świadkami wierności Bogu i Kościołowi.
2018-02-11 13:58:00
miniaturka

Papież: nie choroba lecz grzech czyni nas nieczystymi

Papież życzył chorym, aby Maryja, Uzdrowienie Chorych, pomogła im znaleźć pociechę na ciele i duszy, dzięki odpowiedniej opiece i braterskiej miłości.
2018-02-11 16:11:45
miniaturka

Bp Napierała odwiedził pacjentów w szpitalu w Pleszewie

- Ilekroć pochylacie się nad chorym człowiekiem pochylacie się nad Panem Jezusem, który w przedziwny sposób utożsamia się z chorym – mówił bp Stanisław Napierała w przeddzień Światowego Dnia Chorego w szpitalu w Pleszewie.
2018-02-11 17:13:13
miniaturka

Abp Ryś: sakrament chorych to moment spotkania Jezusa z człowiekiem

Odnosząc się do codziennych spotkań z chorymi arcybiskup pytał zebranych: jaka jest twoja wewnętrzna reakcja? Na ile to spotkanie dotyka cię do samego wnętrza? Na ile się czujesz spokrewniony z tymi ludźmi? Na ile są ci bliscy?
2018-02-11 17:49:31
miniaturka

Australia: papież ekskomunikował kapłana, który złamał tajemnicę spowiedzi

Franciszek nakazał ekskomunikować kapłana w Australii, któremu po dwuletnim dochodzeniu kanonicznym udowodniono, że złamał tajemnicę spowiedzi.