Strona główna
opoka.org.pl
2019-02-11 20:53
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Obchody Światowego Dnia Chorych w mikstackiej parafii

Mikstat: "Chociaż nieliczni zostają całkowicie uzdrowieni, to zapewne każdy, kto przyjeżdża do tego miejsca odjeżdża odmieniony" powiedział o Lourdes do zebranych w mikstackiej świątyni podczas obchodów Dnia Chorego ks. kan. Grzegorz Klapa

Dzień Chorego w Mikstacie
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

11. lutego obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu, już po raz XXVII obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego odbywał się pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Został on ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. W tym dniu w kościołach na całym świecie sprawowane są Msze Święte w intencji osób chorych, starszych, ale także tych którzy się nimi opiekują. W mikstackim wieczerniku o godz. 10:00 sprawowana była msza święta połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych, starszych, ale także ich opiekunów. Przewodniczył  jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, a wspólcelebransem był ks. kan. Grzegorz Klapa, który wygłosił do zebranych wiernych homilię. W słowie wprowadzającym do Eucharystii ks.kan. Krzysztof podkreśli znaczenie osób chorych i starszych we wspólnocie wierzących. Wyjaśnił także znaczenie Sakramentu Namaszczenia Chorych. Z kolei ks. kan. Grzegorz Klapa w początkowej części homilii wprowadził wiernych w atmosferę dnia objawienia się Matki  Bożej w Lourdes. Podkreślił, że poszukując drewna  Bernadetta doszła do groty, gdzie spotkała „ Piękną Panią”. Kolejne spotkania Bernadetty z Matką Bożą  wywoływały niedowierzania. Piękna Pani podała swoje imię. Uwierzono w jej objawienia, a Lourdes zostało wybrane na największy szpital świata- zaakcentował kaznodzieja. Nawiązując do słów Ewangelii mówiących o uzdrowieniu wielu kapłan zaznaczył, że również do Lourdes zwożeni są chorzy, którzy oczekują na kąpiel w uzdrawiającej wodzie, płynącej z cudownego źródła. Przybywają tu także ludzie, aby uczestniczyć w procesji eucharystycznej i prosić o Boże błogosławieństwo,  siły do znoszenia cierpienia, ale i łaskę uzdrowienia  z kalectwa. Kontynuując ks. kan. Grzegorz powiedział: „ I chociaż nieliczni zostają całkowicie uzdrowieni, to zapewne każdy, kto przyjeżdża do tego miejsca odjeżdża odmieniony. Jego spojrzenie na  cierpienie i ból zmienia się. Człowiek zaczyna dostrzegać, jak wiele dostał od Boga”. W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązując do hasła tegorocznego Światowego Dnia Chorych podkreślił, że darowanie zawiera dar z siebie, kryje się w nim odbicie Bożej miłości. Kaznodzieja sam doświadcza krzyża choroby. Dzieląc się nim z wiernymi zwrócił uwagę, że jego stosunek do cierpienia na przestrzeni lat zmieniał się. Obecnie postrzegane jest przez niego jako szczególna łaska. Przywołując postać św. Matki Teresy, która w tym roku w sposób szczególny patronuje centralnym obchodom Światowego Dnia Chorych obchodzonego w Kalkucie zaznaczył, że przykład Jej życia pomaga nam otwierać się na potrzeby tych, którzy potrzebują zrozumienia, czułości, na ludzi doświadczających cierpienia. Kończąc ks. kan. Grzegorz zwrócił się do zebranych słowami: „Prośmy dziś Matkę Bożą o wstawiennictwo dla nas, abyśmy zostali prawdziwie uzdrowieni na duszy i ciele”.

Po homilii została odmówiona specjalna modlitwa, a następnie kapłani udzielali Sakramentu Namaszczenie Chorych. Wielu  parafian obecnych w kościele skorzystało z tej okazji i przyjęło go. Liczba osób, które z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego przyjęły ten sakrament świadczy o tym, że zmieniło się nastawienie wiernych  do niego, że właściwie rozumieją jego sens i znaczenie. Po mszy świętej zostało odprawione specjalne nabożeństwo, podczas którego, był czas na spotkanie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.  Ks. kan. Krzysztof udzielił zebranym w tym dniu w naszym parafialnym wieczerniku błogosławieństwa lourdzkiego. Podczas udzielania błogosławieństwa ku niebu popłynęły słowa Litanii do Imienia Jezusa. Na pamiątkę modlitewnego spotkania wierni otrzymali obrazek przedstawiający Najświętsze Serce Jezusa. Na jego odwrocie znajduje się modlitwa chorego. Została ona odczytana wspólnie przez zgromadzonych w mikstackiej świątyni przed końcowym błogosławieństwem.  Na niewielkim stoliku zostały przygotowane opłatki i miseczka z wodą przywiezioną z Lourdes. Po Mszy św. wielu wiernych moczyło opłatek  w tej wodzie i z wiarą spożywało.

Wiele osób chorych i starszych uczestniczyło w tym modlitewnym spotkaniu w XXVII Światowym Dniu Chorego.  Przed nami jeszcze jedno spotkanie chorych i starszych. Tym razem, w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. W scenariusz tych uroczystości wpisuje się także spotkanie chorych, wszak im także patronuje św. Roch… Już dziś na nie zapraszamy.  W  tym roku odbędzie się ono 11.  sierpnia.
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-02-11 14:30:19
miniaturka

Abp Budzik: cierpienie ma sens zbawczy

Abp Stanisław Budzik przewodniczył w lubelskiej archikatedrze Mszy świętej z okazji 27. Światowego Dnia Chorego.
2019-02-11 17:43:42
miniaturka

Abp Ryś do chorych: w swojej chorobie dotknij Jezusa

W Światowy Dzień Chorego metropolita łódzki przewodniczył Mszy św. w jedynym w Polsce sanktuarium szpitalnym pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, które mieści się w szpitalu oo. Bonifratrów w Łodzi.
2019-02-11 17:51:56
miniaturka

USA: przełożone zakonne dziękują Franciszkowi za szczerość

Amerykańskie przełożone zakonne podziękowały papieżowi Franciszkowi za szczerość, z jaką mówi wykorzystywaniu seksualnym sióstr przez katolickich duchownych.
2019-02-12 08:17:47
miniaturka

Benedyktynki wracają do Nursji po trzęsieniu ziemi

Ponad dwa lata od trzęsienia ziemi, jakie dotknęło Nursję, do rodzinnego miasta św. Benedykta powróciły benedyktynki. Inauguracja nowego klasztoru przypadła na 10 lutego, kiedy Kościół wspomina św. Scholastykę, założycielkę zakonu i bliźniaczą siostrę św. Benedykta.
2019-02-12 08:49:23
miniaturka

Obchody 27 Światowego Dnia Chorego w Kalkucie

„Wszyscy jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa jesteśmy ogarnięci bezinteresowną miłością Boga i jesteśmy wezwani, aby w taki sam sposób nieść ją innym” – mówił kard. Peter Turkson podczas centralnych obchodów 27. Światowego Dnia Chorego.
2019-02-12 09:14:17
miniaturka
play

Życie w łasce. Dostęp do samego Boga

Jak wygląda życie w łasce uświęcającej? Czym się różni od życia bez łaski? Czym jest łaska?