Strona główna
opoka.org.pl
2018-05-04 22:29
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Mikstat pamięta o Ojczyźnie i Tych co o nią walczyli…

„ Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim” – w Mikstacie pamiętają i modlili się za Ojczyznę, poległych w jej obronie i za przedwojennego burmistrza Franciszka Tobołę…

3 Maja w Mikstacie
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

3. maja przeżywamy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale także rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Zatem uroczystość ta ma zarówno wymiar religijny, jak i patriotyczny. Stało się już tradycją w mikstackiej  wspólnocie, że w tym dniu modlimy się za naszą Ojczyznę. Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana była w kościele Świętej Trójcy o godz. 11:00. Przed wejściem do kościoła harcerze przypinali zmierzającym na Mszę Świętą biało- czerwone kotyliony. Do kościoła przybyły poczty sztandarowe szkół,  strażaków, harcerzy  z 1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich,  organizacji działających na terenie naszej małej Ojczyzny. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego p. Lech Janicki, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy p. Łukasz Dybul, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat p. Henryk Zieliński, radny powiatowy p. Wojciech Bąk. Rozpoczynając  Eucharystię Ks. kan. podkreślił, że w modlitwę  o pomyślność Ojczyzny i za tych, którzy zginęli w jej obronie dochodzi nowy element modlitwa za śp. Franciszka Tobołę, jego żonę Helenę i ich zmarłe dzieci. Intencja ta związana była z dokonanym po Eucharystii  odsłonięciem o poświęceniem tablicy upamiętniającej zasłużonego dla naszej społeczności przedwojennego Burmistrza Miasta Franciszka Toboły. W sposób szczególny ks. kanonik powitał przybyłych na tę uroczystość  z Piły  wnuków Franciszka Toboły-  Piotra i Marka z żoną Izabelą. Przy ołtarzu stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który modlił się o pomyślność dla naszej Ojczyzny, a także za tych wszystkich, którzy oddali życia walcząc o wolność i ks. wikariusz Krzysztof Lipiński, który polecał Panu Bogu śp. Helenę  i Franciszka Tobołów oraz ich zmarłe dzieci.

Homilię podczas tej Mszy Świętej wygłosił ks. wikariusz. Rozpoczynając nawiązał do ważnych rocznic, które obchodzimy w tym roku, w wymiarze parafii jest to 100-lecie konsekracji mikstackiej fary, w narodowym 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaznaczył, że w związku z tym w mediach częściej pojawia się temat polskości, patriotyzmu, ale także pytanie o kształt naszej miłości do kraju. Nawiązując do obchodzonej uroczystości Maryi Królowej Polski zaakcentował, że w historii Polski od samego początku pojawia się Bóg i Maryja. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że przeżywana uroczystość wskazuje na to, że Maryja jest Królową Polski, dodając jednocześnie, że jeśli jakiś tytuł jest Jej nadawany to ma swoją głęboką wymowę. Kontynuując zachęcił zebranych do refleksji nad pytaniem jak to jest możliwe, że Kościół istnieje od ponad 2000  lat. Nawiązując do słów Ewangelii podkreślił, że pod krzyżem był tylko jeden uczeń Jezusa i niewiasty, wśród nich na pierwszym miejscu wymieniona jest Maryja. Jednocześnie ks. wikariusz z  naciskiem podkreślił, że ci , których Jezus powoływał na apostołów byli ludźmi słabymi. Zaznaczył, że Kościół mimo wad i słabości ludzi, którzy go tworzą przetrwał, bo jest Bóg, który jest jego fundamentem, dodał, że ważna jest  w nim także obecność Maryi. Kontynuując rozważania ks. Krzysztof  zwrócił uwagę, że na krzyżu Pan Jezus oddał pod Jej opiekę wszystkich ludzi, cały Kościół. W dalszej części homilii podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego przetrwała Polska? Kaznodzieja podkreślił, że w historii naszej Ojczyzny od samego początku zaznaczona była obecność Boga i Maryi, a Polacy nawet w najtrudniejszych momentach swej historii nie odeszli od Pana Boga.  Będąc przy Panu Bogu, mając serca otwarte także dla Maryi zawsze potrafili stanąć w obronie Ojczyzny. W dalszej części kaznodzieja stwierdził, że czasami martwimy się o naszą Ojczyznę i dobrze, że tak się dzieje. Podkreślił jednak, że  powinniśmy pamiętać, że troszczy się o nią także Pan Bóg. Zaakcentował, że powinniśmy się zatroszczyć przede wszystkim o to, by Pan Bóg był w naszych sercach. To on uzdalnia nas do czynów miłosierdzia, służby krajowi i bliźnim, do bezinteresownej służby. Kończąc homilię ks. wikariusz Krzysztof zaapelował, by nasze serca  były  zawsze otwarte na Boga, by znajdował  w nich miejsce dla siebie. Zachęcał do dziękczynienia za dar wolności. Sprawowana w tym dniu, w naszym parafialnym wieczerniku Eucharystia była okazją do tego dziękczynienia za tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność, ale także przypomnienia postaci zasłużonego dla mikstackiej społeczności przedwojennego burmistrza Franciszka Toboły.

Po końcowym błogosławieństwie poczty sztandarowe  i delegacje ustawiły się w nawie głównej kościoła. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń „ Boże coś Polskę”. Zazwyczaj dalsza część uroczystości odbyła się na mikstackim rynku przy figurze Najświętszego Serca Jezusowego. Postawili ją tu nasi przodkowie przed osiemdziesięciu dwu  laty. Poświęcenia figury dokonał 12. lipca 1936 roku ks. bp Dymek, a  ówczesny  Burmistrz  Pan Franciszek  Toboła odczytał Akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Podczas tegorocznej uroczystości uczestnicy zatrzymali się na chwilę, pan Burmistrz, i ks. kan. Ordziniak złożyli  kwiaty pod figurą. Następnie przy dźwiękach orkiestry parafialnej wszyscy udali się na plac przy Urzędzie Miasta i Gminy. Tu znajduje się tablica upamiętniająca sprawującego urząd  burmistrza Mikstatu  w latach 1929-1939  Franciszka Tobołę. Po odśpiewaniu hymnu narodowego okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Mikstat pan Henryk Zieliński. Podkreślił w nim znaczenie 3-go Maja dla wszystkich Polaków. Powiedział: „ inaczej wtedy patrzymy na biało- czerwoną flagę i hymn narodowy inaczej brzmi”. Nawiązał do atmosfery  radości panującej w Warszawie, związanej z uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Podkreślił, że stała się ona także po trzech miesiącach udziałem naszych przodków. Pan Burmistrz, podkreślił, że na  Mikstackiej Ziemi nie brakowało patriotów. Zasadnicza część przemówienia poświęcona została postaci Franciszka Toboły, bohatera narodowego. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniu Śląskim narażając swoje życie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaangażował się w odbudowę polskiej administracji samorządowej. W 1929 roku sprowadził się do Mikstatu i objął funkcje burmistrza. Pan burmistrz przypomniał zasługi swego poprzednika, podkreślając, że przeniósł on miasto na inny poziom. To właśnie jemu zawdzięcza miasto elektryfikacje już w 1930 roku, wybudował wraz z zarządem miasta Ostrowa i ubezpieczalnia ośrodek kolonijny, podejmował szereg inicjatyw. Po wojnie pełnił funkcje prezydenta  miasta Piły. Kończąc Pan Burmistrz powiedział: „ Dziś ten bohater pracy patriotycznej, może trochę zapomniany  w Mikstacie znów 3-ego maja 2018 roku tej pamięci jest przywrócony”. Wystąpienie zakończyły słowa podziękowania skierowane do wszystkich uczestników uroczystości.

Następnie głos zabrał Pan Marek Toboła. Rozpoczynając podziękował za pamięć o Jego dziadku i w imieniu rodziny za zaproszenie na uroczystość. Podkreślił, że świecące słońce jest symbolem dnia 3-ego Maja. Zaakcentował, że sprawie wolności dziadek poświecił całą swoją młodość, pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Przypomniał, że przez wiele lat pracował w Starostwie w Ostrzeszowie. Było burmistrzem Mikstatu przez dziesięć lat. W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną.  Był  więźniem  obozów koncentracyjnych w Radogoszczy koło Łodzi,  Gross-Rosen i Buchenwald. Ostatnim etapem jego życiowej drogi miał być obóz w Dachau. Zostaje wyzwolony z transportu przez żołnierzy amerykańskich. Mając możliwość wyjazdu do Londynu, odmawia.  Wraca do kraju do żony i dzieci. Walcząc o wolność doświadczył wielu cierpień. Kończąc Pan Marek Toboła powiedział: "Tak długo żyjemy, jak długo żyje pamięć o nas. Za tę pamięć w  imieniu rodziny dziękuję”. Przy dźwiękach strażackiej syreny i orkiestry parafialnej przedstawiciele rodziny Tobołów dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej Franciszka Tobołę.

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy  Pan Piotr Toboła zadeklarował ufundowanie nagrody im. Dziadka Franciszka Toboły. Podkreślił, że ma to pomóc w zachowaniu pamięci o jego dziadku. Ponadto zwrócił uwagę, że młodemu pokoleniu brakuje wzorców, a Franciszek Toboła może nim być. Poświęcenia tablicy dokonał ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Zostało ono poprzedzone specjalną modlitwą. Następnie nadszedł czas na składanie kwiatów pod pamiątkową tablicą  przez przedstawicieli władz, mieszkańców poszczególnych miejscowości, druhów strażaków, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, samorząd mieszkańców, a także przez harcerzy.

Kolejnym punktem uroczystości było posadzenie przez przedstawicieli harcerzy z  1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich dębu upamiętniającego 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Po odśpiewaniu „Roty”  i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych uroczystość oficjalna część uroczystości dobiegła końca.

Piękna i podniosła  była ta uroczystość. Była cenną lekcją pamięci i patriotyzmu dla młodszych i starszych. Trudno było nie zauważyć licznego grona harcerzy i instruktorów z  1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich. Pięknie się prezentowali z narodowymi flagami.

O godz. 16:00 w Parku im. Św. Rocha rozpoczęła się „ majówka”. Została ona zorganizowana przez zespół charytatywny i Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury. Majówka rozpoczęła się prezentacja zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy MGOK-u. Sporo było atrakcji dla najmłodszych. Nie zabrakło na „ majówce” dobrego jedzenia, o które zatroszczył się zespół charytatywny. Można  było  podziwiać kunszt  i wprawne posługiwanie się piłą motorową. Okazuje się, że posługując się nią można z kloca drewna wyrzeźbić np. anioła.

Bogaty w wydarzenia był 3. maja  A. D. 2018 w niewielkim Mikstacie. Był czasem radosnego świętowania, ale zapewne i refleksji. Uświadomił nam, że warto, a właściwie trzeba pamiętać o tych, którzy walczyli o polskość  i troszczyć się, by przekazać ją kolejnym pokoleniom.
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-05-04 15:52:24
miniaturka

Co trzeci tegoroczny maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę

Co trzeci tegoroczny maturzysta modlił się na Jasnej Górze. Statystyka grup diecezjalnych nie obejmuje jednak kilkuset pielgrzymek szkolnych.
2018-05-04 18:27:40
miniaturka

Franciszek: Duch Święty chce od konsekrowanych modlitwy, ubóstwa i cierpliwości

O trzech filarach życia konsekrowanego mówił dziś Franciszek do uczestników watykańskiej konferencji o przyszłości zgromadzeń zakonnych.
2018-05-04 18:42:47
miniaturka

Bp Solarczyk do strażaków: dzięki wam w chwilach trudnych ludzie nie są sami

W święto swojego patrona członkowie Państwowych i Ochotniczych Jednostek Strażackich spotkali się na uroczystej mszy św. w katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze.
2018-05-04 22:15:10
miniaturka

Bp Janiak: służba straży pożarnej nie jest ideologiczna ani partyjna

- Mundur strażaka oznacza Polaka, który śpieszy z pomocą - mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji Diecezjalnego Dnia Strażaka.
2018-05-05 00:07:40
miniaturka

W Tajlandii szaleje sekularyzacja, buddyści liczą na pomoc Kościoła

Biskupi z Tajlandii odbywają wizytę ad limina. Papieżowi opowiedzieli o problemach swego kraju, w tym o galopującej sekularyzacji.
2018-05-05 00:25:10
miniaturka

Komunikat o spotkaniu w sprawie Komunii dla protestantów w Niemczech

W sprawie udzielania Komunii protestantom z małżeństw mieszanych niemieccy biskupi mają znaleźć rozwiązanie w miarę możliwości jak najbardziej jednomyślne.