Strona główna
opoka.org.pl
2020-03-31 14:11
Waldemar Wesołowski

Legnica: Bp Marek Mendyk nowym biskupem świdnickim

Dziś w południe nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio poinformował, że dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej bp Marek Mendyk został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka nowym biskupem świdnickim. Tym samym przyjął rezygnację dotychczasowego ordynariusza bp. Ignacego Deca, który przechodzi na emeryturę.

Nowemu ordynariuszowi świdnickiemu słowa gratulacji i życzeń przekazał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

- Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka, który ustanawia JE Bpa Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, Biskupem Świdnickim. Księdzu Biskupowi składamy gratulacje i życzenia oraz zapewniamy o szczególnej modlitwie. Niech Boże światło i Boża moc towarzyszą Biskupowi Markowi we wszystkich poczynaniach, jakie stają przed nim jako pasterzem diecezji. Podjęcie posługi biskupa diecezjalnego w sąsiedniej diecezji świdnickiej, która po części powstała z naszej, legnickiej, będzie dla Księdza Biskupa w jakiś sposób kontynuacją dotychczasowej posługi, ale zarazem nowością - ze względu na inny charakter odpowiedzialności biskupa diecezjalnego. Ufamy, że pochodzenie Księdza Biskupa z terenu diecezji świdnickiej będzie pomocne w jej pasterskim prowadzeniu. Boże błogosławieństwo niech będzie dla Księdza Biskupa mocą w pełnieniu powierzonej posługi zgodnie z biskupim zawołaniem „Na Twoje słowo, Panie", a opieka Matki Bożej Łaskawej niech w tym zawsze towarzyszy. Życzymy, by Ksiądz Biskup został przyjęty z otwartością i życzliwością oraz doświadczył gotowości współpracy ze strony duchowieństwa i wszystkich diecezjan – czytamy w liście biskupa Kiernikowskiego.

Życiorys bp Marka Mendyka:

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W 1987 roku ukończył studia uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia te ukończył w dniu 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji.

Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od tego czasu jest również wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego.

Dnia 2 czerwca 2002 roku został uhonorowany godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez biskupa legnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej.

W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji “Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku (wspomnienie św. Jana Bosko) w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Współkonsekretorami byli: abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogrsko-gorzowski. Dewiza biskupia: In Verbo Tuo, Domine (Na Twoje Słowo, Panie).

Dotychczas pełnione funkcje i godności:

– Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

– Członek Komisji Duszpasterstwa

– Członek (z wyboru) Rady Stałej

– Asystent Rady Szkół Katolickich

– Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

– Członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”


ksww
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2020-03-31 13:21:33
miniaturka

Bp Marek Mendyk nowym ordynariuszem w Świdnicy - biogram

Dziś w południe Nuncjatura Apostolska ogłosiła decyzję papieża Franciszka o mianowaniu bp. Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, na biskupa diecezjalnego w Świdnicy. Prezentujemy biogram księdza biskupa.
2020-03-31 13:29:42
miniaturka

Dalsze zaostrzenia ws. epidemii - bez zmian zasady dla kościołów

Dalsze zaostrzenie zasad postępowania w stanie epidemii, w tym ograniczenie dostępu do parków, limity osób w sklepach czy ściślejszą kwarantannę, przewiduje nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Bez zmian natomiast pozostają zalecenia dla kościołów.
2020-03-31 13:45:32
miniaturka

Benedykt XVI: wkrótce obszerna biografia papieża-seniora autorstwa Petera Seewalda

Nakładem niemieckiego wydawnictwa Droemer Knaur ukaże się 4 maja obszerna, licząca 1184 strony, biografia Benedykta XVI autorstwa Petera Seewalda. Zapowiedziano również publikację polskiego tłumaczenia książki.
2020-03-31 16:01:55
miniaturka

Św. Jan Paweł II #PamiętamCzuwam 2/3 kwietnia – Jasna Góra / ONLINE

Ojcowie paulini z Jasnej Góry zapraszają na czuwanie online 2 kwietnia od godziny 21.00.
2020-03-31 17:45:00
miniaturka

„Spotkajmy się razem, aby w krzyżu Pana Jezusa znaleźć umocnienie, pokój i nadzieję”

Takimi słowami zachęcił bp Wiesław Lechowicz do udziału w Drodze Krzyżowej w intencji Polonii i Polaków za granicą. Droga Krzyżowa zostanie odprawiona w piątek, 3 kwietnia w Kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. W bieżącym roku, w wyjątkowym czasie ze względu na pandemię, chciałbym zaprosić naszych Rodaków żyjących poza granicami kraju do wspólnej modlitwy dzięki bezpośredniej transmisji Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie transmitowane na stronie archidiecezji warszawskiej www.archwwa.pl.
2020-03-31 21:34:28
miniaturka

Milcząca obecność św. Józefa w inicjatywie na rzecz pokrzywdzonych

Może dla niektórych to brzmi nawet śmiesznie, ale wtedy naprawdę brakowało osób, na które mogłam liczyć. Od jednej z nich, której odważyłam się powiedzieć o doznanej krzywdzie, usłyszałam wprost, że kłamię. Więc łatwiej było na nowo zamilknąć. Przez kolejne lata ciszy cały czas był jednak obecny ziemski ojciec Jezusa...