Strona główna
opoka.org.pl
2019-06-20 20:55
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Jezus pod postacią Chleba przeszedł ulicami mikstackiej parafii

Mikstaccy parafianie licznie uczestniczyli w procesji Bożego Ciała dziękując za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za nieustanną obecnością Chrystusa wśród nas.

Procesja Bożego Ciała w Mikstacie

   20 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień szczególny  w życiu każdej wspólnoty parafialnej, bo Jezus ukryty pod postacią Chleba w Najświętszym Sakramencie opuszcza mury  kościoła i wychodzi na ulice miast, miasteczek, wiosek, by jak  śpiewamy w jednej z pieśni, zobaczyć jak się powodzi, żyje Jego dzieciom.

Uroczysta suma, po której odbyła się procesja do czterech ołtarzy  została odprawiona w mikstackiej farze  o godz. 9:00. Przewodniczył jej ks. wikariusz Marcin Walczak,   a współcebransem był ks. proboszcz Krzysztof  Ordziniak. Po Mszy Świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu,  odmówiliśmy Litanię do Serca Jezusowego. Następnie wraz z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzu. Na ulicach naszego miasteczka zrobiliśmy miejsce dla Pana przychodzącego z nieba pod postacią Chleba. Przedstawiciele poszczególnych regionów przygotowali piękne ołtarze. Ale Jezus znalazł także przygotowane miejsce w naszych sercach. Tak wielu spośród  nas przyjęło Go w czasie Mszy Świętej do swoich serc. Trasa tegorocznej procesji wiodła ul. Grabowską, Mickiewicza, Krakowską, Świętego Rocha, kończyła się przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Jak to już staje się tradycją w naszej wspólnocie co roku procesja odbywa się inna trasą, bo Jezus przychodzi do wszystkich. Przy poszczególnych ołtarzach wsłuchiwaliśmy się w rozważania, których myślą  przewodnią była NIEDZIELA.

Na pierwszym ołtarzu widniał napis: Niedziela dniem Kościoła. W refleksji nad tym hasłem ks. kan. Krzysztof przywołał słowa papież Benedykta XVI wypowiedziane podczas Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie wskazujące, że dla chrześcijan niedziela jest dniem świątecznym, dniem cotygodniowego przeżywania Paschy. Nawiązując do słów Ewangelii zaznaczył, że każda Eucharystia jest ucztą podczas której Jezus podaje nam swoje Ciało i Krew. Kapłan zwrócił uwagę, że zgromadzenie eucharystyczne jest sercem niedzieli. Brak uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii oznacza śmierć dnia świątecznego w życiu człowieka. Słowa te powinny nas skłonić do rachunku sumienia nad naszym uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej. Drugi ołtarz na procesyjnej drodze stał się okazja do refleksji nad niedzielą  jako dniem rodziny. Kapłan podkreślił tu, że niedziela przeżywana jako dzień rodziny powinna być czasem wspólnego świętowania, dzielenia się sobą i uczestniczenia we mszy świętej. Zaznaczył, że niedziela powinna być  też czasem regeneracji sił, odpoczynku. W dni powszednie często brakuje nam czasu na rozmowy, przebywanie  z sobą, więc niedzielny czas stwarza okazję do spokojnej rozmowy, rodzinnego świętowania. Procesja Bożego Ciała stałą się okazją do zwrócenia uwagi na jeszcze jeden wymiar niedzieli. Pomogła nam spojrzeć na niedzielę jako dzień wiary. Nawiązując do słów Ewangelii mówiących o uczniach zmierzających do Emaus ks. kan. Krzysztof zwrócił uwagę, że wiarę trzeba pielęgnować, trzeba dbać o jej wzrost. Jedną z form tej troski jest lektura Pisma Świętego. Stanowi ona okazję do spotkania się z Bogiem  mówiącym do człowieka. Podkreślił, że spotkanie ze Słowem Bożym zawsze prowadzi do wzrostu wiary. Czwarty ołtarz został usytuowany tuż  przy sanktuarium. Widniało na nim hasło: Niedziela dniem człowieka. Tu ponownie ks. kanonik przywołał słowa papieża Benedykta XVI , który o niedzieli powiedział: „Jest to dzień człowieka i jego wartości: uczty, przyjaźni, solidarności, kultury, kontaktu z przyrodą, zabawy, sportu”. Ks. proboszcz przypomniał, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy prosił o jedność dla ludzkości. Podkreślił, że tam  gdzie jest jedność wszystko w życiu staje się prostsze, także droga do zbawienia. W dalszej części rozważania zwrócił uwagę stół jako element łączący, jednoczący ludzi w rodzinach, dodał, że każda Eucharystia jest okazją do spotkania, do świętowania, podczas którego możemy się karmić Ciałem i Krwią Chrystusa.

Tegoroczna procesja stała się okazją do refleksji nad różnymi aspektami przeżywania niedzieli, ale i okazją do rachunku sumienia co powinniśmy zmienić, by była ona rzeczywiście dniem Pańskim. Procesję zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Liczny udział parafian w  uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa był świadectwem i publicznym wyznaniem wiary.

. Jeszcze jedna refleksja. W naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha znajduje się obraz św. Izydora Oracza. On przykładem swego życia uczy nas jak powinniśmy przeżywać niedzielę, jak łączyć pracę, modlitwę, z posługą bliźnim.

Przez kolejne  dni -rano i wieczorem - będą odbywały się wokoło kościoła farnego bądź sanktuarium procesje z Najświętszym Sakramentem. To wyraz naszej wiary, ale także wierności tradycji naszych przodków. W niewielu parafiach w tym czasie odbywają się procesje dwukrotnie w ciągu dnia. W mikstackiej parafii nadal tak jest.  Co wniesie w naszą codzienność ten wyjątkowy, piękny czas.  Czy pomoże nam w głębszym przeżywaniu Eucharystii i wzbudzi w  nas głód  Chleba Eucharystycznego, pokarmu na życie wieczne?
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-06-20 17:53:52
miniaturka

Boże Ciało w Watykanie

Jezus stał się dla nas chlebem połamanym i zaprasza nas, abyśmy dawali się innym, nie żyli dłużej dla siebie, ale dla innych – napisał Papież na Twitterze przypominając, że obchodzimy dziś uroczystość Bożego Ciała.
2019-06-20 18:39:23
miniaturka
play

Abp Ryś: wychodzimy z Jezusem po to, żeby On nas uczył patrzenia na rzeczywistość

Hierarcha zwrócił uwagę zebranych na to, że Jezus w Ewangelii zachęca wszystkich, by karmili się Jego Ciałem i Krwią.
2019-06-20 18:59:09
miniaturka

Katowice: ulicami śródmieścia przeszła centralna procesja Bożego Ciała

Od kościoła mariackiego ulicami śródmieścia Katowic przeszła w stronę katedry Chrystusa Króla centralna procesja Bożego Ciała. Towarzyszyło jej hasło roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”.
2019-06-20 23:48:49
miniaturka

Papież zachęca do rozwoju braterskiego i otwartego społeczeństwa

Papież Franciszek zachęca osoby pełniące funkcje publiczne do budowania braterskiego i otwartego społeczeństwa, na miarę człowieka.
2019-06-20 23:57:32
miniaturka

Abp Gallagher: uchodźcy to nie tylko problem, ale także szansa

Konflikty w wielu miejscach świata, problemy środowiskowe, skrajna nędza nie znikną z dnia na dzień, dlatego trzeba cierpliwie działać w duchu solidarności i z braterską miłością na rzecz osób szukających lepszego miejsca na ziemi.
2019-06-21 00:04:19
miniaturka

Pustynnienie gleby jest jakby chorobą fizyczną

Susza przynosi negatywne skutki dla rozwoju rolnictwa oraz produkcji żywności. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz jest przyczyną globalnej migracji i przemieszczania się ludzi.