Strona główna
opoka.org.pl
2020-11-20 16:25
PS

Centrum Ochrony Dziecka w Global Safeguarding Alliance

Światowe Porozumienie Na Rzecz Ochrony Dzieci i Młodzieży jednoczy 8 instytucji zajmujących się problematyką wykorzystywania małoletnich i ich ochrony. Do tego grona należy Centrum Ochrony Dziecka, działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Autor/źródło: https://globalsafeguardingalliance.org/

„Promowanie wiedzy i ogólnoświatowej wymiany w zakresie ochrony i zapobiegania wykorzystywaniu dzieci, młodzieży i innych osób wymagających szczególnej troski; stworzenie sieci indywidualnych inicjatyw na całym świecie w skuteczny i zorientowany na rozwiązania sposób, aby zwiększyć efektywność każdej z nich poprzez wzajemne uczenie się; bycie widzialnym znakiem zaangażowania Kościoła katolickiego na rzecz bezpieczniejszego Kościoła i świata” – tak swoją misję przedstawia Global Safeguarding Alliance, czyli Światowe Porozumienie Na Rzecz Ochrony Dzieci i Młodzieży, którego powstanie ogłoszono 20 listopada 2020 r. Uruchomiono też stronę internetową - globalsafeguardingalliance.org.

- Od dłuższego już czasu istniała potrzeba i konieczność zwiększenia wymiany międzynarodowej wewnątrz Kościoła pomiędzy ludźmi i instytucjami eksperckimi, które zajmują się tworzeniem systemu ochrony dzieci i młodzieży w różnych krajach na różnych kontynentach – powiedział KAI o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Samo porozumienie zostało zawiązane 23 września 2020 r. Poprzedziły je kilkumiesięczne konsultacje. Światowe Porozumienie Na Rzecz Ochrony Dzieci i Młodzieży jednoczy instytucje z 5 kontynentów, które zajmują się problematyką wykorzystywania małoletnich i ich ochrony. Są to: Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Formacji na Rzecz Ochrony Małoletnich przy Papieskim Uniwersytecie w Meksyku, Instytut Studiów i Badań Ochrony i Promocji Dziecka na Australijskim Uniwersytecie Katolickim, jezuicki Katolicki Instytut Ochrony na Filipinach w Manili, Centrum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum w Krakowie, Centrum Ochrony Dziecka w Azji Południowo-Wschodniej powołane w Indiach przez jezuitów, Uniwersytet Alberto Hurtado w Chile oraz Centrum Studiów Katolickich przy Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii. Afrykę reprezentuje indywidualna ekspertka s. Rejoice Enyonam Hoedoafia z Ghany. 


Podziel się tym materiałem z innymi: