Strona główna
opoka.org.pl
2016-09-13 18:49
Waldemar Wesołowski

Zwyczajni nadzwyczajni. Dzień skupienia szafarzy.

W sobotę 10 września 2016 w bolesławieckiej Bazylice Maryjnej odbył się diecezjalny dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Wśród tej wyjątkowej społeczności była spora grupa sióstr zakonnych, które także otrzymały z rąk biskupa diecezjalnego błogosławieństwo do pełnienia tej posługi we wspólnotach zakonnych.

Takie spotkania są elementem formacji stałej szafarzy nadzwyczajnych i odbywają się dwa razy w roku. Szafarze z racji pełnionej posługi w Kościele, są wezwani do pogłębiania chrześcijańskiego powołania i życia, aby we współczesnym świecie stanowić czytelny znak „człowieka eucharystycznego”, który nie tylko uczestniczy, nie tylko przeżywa, nie tylko kształtuje swoją posługę w świetle bogactwa liturgii Kościoła, ale i żyje wymiarem eucharystycznym w codzienności.

Pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wskazuje również na inne możliwości pracy apostolskiej w parafii, m.in. na posługę grupom młodzieżowym, pomoc w duszpasterstwie stanowym, pomoc w katechezie i przygotowaniu sakramentalnym, a także aktywna działalność w pracy charytatywnej w ramach parafialnych grup Caritas lub w innych przedsięwzięciach duszpasterskich. Innymi słowy nadzwyczajny szafarz Komunii św. rozumie swoje powołanie w taki sposób, by aktywny udział w liturgii Kościoła, prowadził go do czynnego angażowania się w życie wspólnoty parafialnej.

W myśl tak rozumianej troski o nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. wszyscy szafarze zostali zaproszeni do bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej w sobotę 10 września, aby przeżywać swój doroczny dzień skupienia. Był czas na spowiedź i wykład. Tym razem na temat „Wymogi Kościoła w formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz oczekiwania wspólnot względem tej posługi we współczesnym Kościele” zaprezentował ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz archikatedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. Wykład połączony był także z zajęciami warsztatowymi z liturgiki oraz zawierał blok: pytania i odpowiedzi na palące problemy liturgiczne.

W południe sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. Andrzej Jarosiewicz, rektor bazyliki, a koncelebrowali ją ks. prał. Paweł Cembrowicz, prelegent dnia skupienia oraz ks. Tomasz Krauze, diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Wprowadzając wszystkich zgromadzonych w tajemnicę dnia, ks. Andrzej przypomniał, że diecezjalny dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. wpisuje się w obchodzony w całym Kościele nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Szafarze mogli zatem skorzystać z łaski odpustu, przekraczając Bramę Miłosierdzia.

W homilii ks. Paweł Cembrowicz przypomniał – „jesteście w szczególny sposób powołani do tego, by w każdej sytuacji życia stawać się drzewem wydającym dobre owoce chrześcijańskiego świadectwa. Bliskość Eucharystii jest szczególnym źródłem, które uzdalnia człowieka do wyjątkowych owoców chrześcijańskiego życia. Każdy, kto sam przystępuje do Eucharystii a później niesie Chrystusa Pana w Eucharystii jest wezwany do dobrego owocowania w wierze, nadziei i chrześcijańskiej miłości”.

Na zakończenie Eucharystii poświęcone zostały krzyże dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji legnickiej.

Serdeczne podziękowania dla tych, którzy pomogli przygotować to spotkanie: dla Jacka Dudyńskiego, szefa Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” oraz dla pracowników CIK; restauracji „Oleńka” i Antoninie Kopała oraz Jarosławowi Giszter za przygotowanie cateringu; wolontariuszom z Polkowic i Bolesławca za pomoc w podjęciu wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; ks. Tomaszowi Krauze, za przygotowanie i przeprowadzenie tego kolejnego dnia skupienia tej szczególnej grupy członków parafialnych zespołów liturgicznych.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy