Strona główna
opoka.org.pl
2017-05-06 22:49
Ewa Kotowska-Rasiak

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

Pod hasłem „Święty Józef – Opiekun. 25 lat Diecezji Kaliskiej” odbyło się 48. Sympozjum Józefologiczne. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez bp. Łukasza Buzuna.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Witając uczestników kustosz bazyliki ks. prałat Jacek Plota wskazał, że św. Józef, patron na nasze czasy ma coraz więcej czcicieli. Dodał, że do św. Józefa co roku przybywa ponad 20. ogólnopolskich pielgrzymek. Kustosz wspomniał, że św. Józefa po wojnie rozsławili księża dachauowczycy. Podkreślił, że 20 lat temu u stóp św. Józefa modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II, który złożył w kaplicy kwiaty i ucałował ołtarz, a także zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i obronę poczętego życia w Polsce. W homilii bp Łukasz Buzun podkreślał, że św. Józef jest wzorem dla każdego człowieka. – Patrząc na św. Józefa możemy zadać sobie pytanie na ile my angażujemy się w nasze posłannictwo, które otrzymujemy od Boga – zachęcał do refleksji kaznodzieja. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji, która pielgrzymuje w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pokoju i Pojednania po największych sanktuariach w Polsce. Ta monstrancja jest wotum narodu polskiego dla Fatimy i w październiku zostanie tam przekazana.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. W swoim słowie wstępnym wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego zaznaczył, że tegoroczne sympozjum powiązane jest z obchodami jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji kaliskiej. – Św. Józef w naszej diecezji otrzymał wiele nowych przydomków, np. niesamowity i niezawodny. Przez 25 lat istnienia diecezji kaliskiej wstawiennictwo naszego patrona było bardzo widoczne – powiedział ks. prał. Andrzej Latoń.

Sympozjum otworzył biskup kaliski Edward Janiak, który odwołał się do słów „szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona” wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II. Podkreślał, że wielki wpływ na rozsławianie św. Józefa mają nabożeństwa pierwszoczwartowe w intencji rodziny i obrony poczętego życia w kaliskiej bazylice transmitowane na cały świat przez Telewizję Trwam i Radio Maryja. Przekonywał, że opiekę św. Józefa bardzo mocno odczuwa we własnej posłudze.

Pierwszy wykład wygłosił bp Stanisław Napierała, który ukazywał diecezję kaliską w blaskach jej patrona św. Józefa w refleksjach duszpasterskich, doktrynalnych i liturgicznych. W swoim wystąpieniu w refleksji duszpasterskiej wytłumaczył znaczenie obrazu św. Józefa Kaliskiego i opowiedział o peregrynacji kopii obrazu św. Józefa po wszystkich parafiach diecezji kaliskiej na początku jej utworzenia. W refleksji doktrynalnej wskazywał na rolę św. Józefa jako małżonka i ojca oraz dziewicze macierzyństwo Maryi. W refleksji liturgicznej odniósł się do włączenia imienia św. Józefa do modlitw eucharystycznych. Dodał, że ta propozycja wyszła z Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, który odbył się w Kaliszu w 2009 r.

Z kolei felicjanka s. Regina Kolinko z Warszawy wskazywała na św. Józefa, patrona rodzin i opiekuna życia. Zakonnica odwoływała się do nauczania pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały. W kolejnym wykładzie ks. dr Andrzej Latoń mówił o św. Józefie w kontekście współczesnej józefologii, a ks. dr Marcin Wiśniewski wygłosił referat nt. „Józefologiczne orędzie św. Jana Pawła II dla Kościoła i świata z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu”. Prelegent odwołał się do homilii wygłoszonej przez papieża 4 czerwca 1997 r. podczas wizyty w Kaliszu. O św. Józefie jako pomocy dla Kościoła naszych czasów mówił ks. dr Piotr Górski. Obrady zakończył wykład ks. dr. Jacka Ploty i Katarzyny Pytlarz, którzy cytowali fragmenty książki „Cuda świętego Józefa”. Prelegentom i organizatorom podziękował bp Łukasz Buzun, który wspólnie z pierwszym biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Podczas sympozjum przedstawiciele Fundacji „Abba Pater” zaprezentowali nową płytę „Psalmy Dawida”.

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, bp Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, ks. prał. Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, ks. prof. Wojciech Hanc z Włocławka, honorowy prezes Polskiego Studium Józefologicznego, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, Bractwo św. Józefa, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Organizatorami sympozjum byli: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu, Kapituła Kolegiacka, Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu i Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej przy UKSW w Warszawie.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej. Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy