Strona główna
opoka.org.pl
2017-05-03 19:54
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

3. Maja w Mikstacie- Msza św. za Ojczyznę i majówka w Parku św. Rocha

Aby nie ustawać „w kształtowaniu szlachetnego, opartego o chrześcijańską miłość bliźniego polskiego patriotyzmu”- zachęcał ks. kan. K. Ordziniak wiernych w Mikstacie

3. Maja w Mikstacie- Msza św. za Ojczyznę
Autor/źródło: Jacek Sikora

Jest już tradycją  w mikstackiej wspólnocie parafialnej (diecezja kaliska), że 3. Maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski modlimy się w intencji naszej Ojczyzny – Polski i naszej małej Ojczyzny, której na imię Mikstat.  W tym dniu obchodzona jest także rocznica uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Więc ma ta uroczystość wymiar religijny, ale także patriotyczny. Przed kościołem harcerze przylepiali uczestnikom uroczystości naklejki z naszymi barwami narodowymi.

O tym, że mikstaccy parafianie są zatroskani o los Ojczyzny świadczy ich liczny udział we Mszy Świętej, która sprawowana była o godz. 11:00. Koncelebrowana Msza św. miała uroczysty charakter. Do kościoła wprowadzone zostały poczty sztandarowe szkół, organizacji, harcerzy oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i starostwa.

Przy ołtarzu stanęło trzech kapłanów. Ks. kan. Krzysztof Ordziniak modlił się o pomyślność dla naszej Ojczyzny Polski, ale także dla naszej małej Ojczyzny, której jak podkreślił od dziesięciu lat patronuje św. Roch. Ks. kan. Grzegorz Klapa polecał prosił o radość wieczną dla wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, ks. wikariusz Krzysztof Lipiński modlił się  za zmarłych polecanych w wymieniankach. Jak podkreślił główny celebrans, to często właśnie tym osobom, naszym rodzicom, dziadkom zawdzięczamy przekaz pięknych tradycji, które wyróżniają naszą społeczność. Homili podczas tej Mszy św. wygłosił ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Rozpoczynając rozważanie przywołał  słowa Adama Mickiewicza z „Pana Tadeusza” skierowane do Matki Bożej wskazał, że  w nich zawiera się  nasza Ojczyzna – Polska. Kontynuując podkreślił, że Polacy zawsze szanowali tych, którzy czcili Matkę Bożą Królową Polski. Przywołał opis konania Janusza Radziwiłła. Kaznodzieja podkreślił, że także współcześnie uciekamy się pod opiekę Maryi Królowej Polski. Wskazał, że szczególnym zagrożeniem dla religii i pokoju w Ojczyźnie jest grzech. Zwrócił uwagę, że dla rozwoju Ojczyzny konieczne jest nasze nawrócenie, które możliwe jest tylko wtedy gdy odkryjemy grzech, przyznamy się do niego, a następnie podejmiemy z nim walkę. Ks. kan. Krzysztof zachęcał zebranych o ożywienie nabożeństw do Matki Bożej.Podkreślił, że z przeżywaną uroczystością związane są trzy kwestie:„1)Maryja od wieków jest Królową Polski, co oznacza, że na tej ziemi ma panować prawo jej Syna, prawo Boże; 2) Konstytucja 3 Maja, pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza Europy, oparta na prawie Bożym, powstała tu, w Polsce; 3) Najgłębszy związek wiary  i patriotyzmu, związek narodu- suwerena i Kościoła przejawia się właśnie w święcie 3 Maja”. W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązał do dokumentu Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych „ Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Nawiązując do punktu 5 wymienionego dokumentu ks. kan. nawiązał do znaczenia patriotyzmu lokalnego. Podkreślając  rolę wielu pokoleń naszych przodków, którzy troszczyli się o przekaz tradycji odpustowych wskazał, że w tym także wyraża się patriotyzm. Zwrócił uwagę na jubileusz 10- lecia ustanowienia patronatu św. Rocha nad miastem, który będziemy przeżywali  w tym roku. Podkreślił, że miasto ma swoją flagę  i na dzień patrona miasta nasze domostwa są nią dekorowane. Kończąc homilię kaznodzieja skierował  słowa zachęty do wszystkich, którzy troszczą się o losy Polski, aby „ nie ustawali w kształtowaniu szlachetnego, opartego o chrześcijańską miłość bliźniego polskiego patriotyzmu”. Po końcowym błogosławieństwie została odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę…”. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Rynek pod pomnik Najświętszego Serca Jezusowego.    Po wciągnięciu flagi na maszt przez przedstawicieli harcerzy i odśpiewaniu hymnu przez zebranych okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Burmistrz Henryk Zieliński.  Przypomniał w nim  udział Mikstaczan w upowszechnianiu Konstytucji 3. Maja. W związku ze zbliżającym się świętem patronalnym strażaków skierował do nich słowa podziękowania za ich służbę oraz złożył im życzenia.  Po okolicznościowym przemówieniu nadszedł czas na składanie kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz, mieszkańców poszczególnych miejscowości, druhów strażaków, przedstawicieli organizacji. Podczas uroczystości pod figura Najświętszego Serca Jezusowego młodzi strażacy złożyli ślubowanie. W związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka wręczone zostały Druhom Strażakom medale i odznaczenia. Na zakończenie uroczystości głos zabrał p. Lech Janicki Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego, który wyraził uznanie dla organizacji uroczystości zarówno w kościele, jak i na mikstackim Rynku. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło uroczystość na Rynku. Uświetniła ją Orkiestra Parafialna. Grupą, którą szczególnie warto zauważyć i podkreślić  jej  zaangażowanie w uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym   w naszym miasteczku  są harcerze z 1 Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich.

       O godz. 16:00 w Parku Świętego Rocha rozpoczęła się „majówka” zorganizowana przez parafię i MGOK.  Nie brakuje w to świąteczne popołudnie atrakcji. Posłuchać można dobrej muzyki. Można podziwiać kunszt  i wprawne posługiwanie się piłą motorową. Okazuje się, że posługując się nią można z kloca drewna wyrzeźbić np. psa. Jak zwykle strażacy przygotowali kilka atrakcji. Przybyli na majówkę swoim wozem strażackim. Nie brakowało chętnych do zapoznania się z jego wyposażeniem. W parku pojawiła się także akademia rowerowa, dzięki, której można było doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rowerze, ale także sprawdzić znajomość przepisów i znaków drogowych. Znajdą dla siebie na festynie coś i małe miłośniczki makijażu. Nad bezpieczeństwem uczestników festynu czuwają harcerze, którzy zorganizowali punkt medyczny. Tradycyjnie,   zespół charytatywny  przygotował smaczne jedzenie i napoje. Festyn trwa… Wieczorem dla amatorów dobrej muzyki zabawa taneczna. Na modlitwie i dobrej zabawie mija świąteczny dzień.

 O godz. 21:00 spotkamy się jeszcze na Apelu Jasnogórskim  i nabożeństwie majowym. Wybrzmią słowa Maryjo! JESTEŚMY! PAMIĘTAMY! CZUWAMY!


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy