Strona główna
opoka.org.pl
2017-05-02 22:53
Ewa Kotowska-Rasiak

Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych w Kaliszu

177 młodych przyjechało do Kalisza na Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych, które odbyły się pod hasłem „Panie poślij mnie, abym głosił Imię Twe!”.

Autor/źródło: ERM

Młodzież przez cztery dni modliła się u stóp św. Józefa w kaliskiej bazylice, uczestniczyła w ciekawych warsztatach, a także spotkaniach z gośćmi.

Tegoroczne Dni Wspólnoty adresowane były do uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej i gimnazjalistów. – Do Kalisza przyjechało 210 osób łącznie z opiekunami z różnych diecezji począwszy od diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez diecezję zielonogórsko-gorzowską aż po archidiecezję krakowską. Wybraliśmy Kalisz, ponieważ pomyśleliśmy, że św. Józef jest dobrym patronem w dzisiejszych czasach ze względu na różne sytuacje związane z rodziną. Dla młodych ludzi może to być dobra lekcja zawierzenia siebie i swoich rodzin Matce Bożej i św. Józefowi – powiedział ks. Łukasz Luźny, diecezjalny duszpasterz Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Młodzi codziennie gromadzili się na Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa, a warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym.

Organizatorzy na czele z s. urszulanką Danutą Pusty, krajową moderatorką ERM, przygotowali bogaty program. Młodzież uczestniczyła w warsztatach, np. stolarskim, medycznym, hafciarsko-szydełkowym, muzyczno-wokalnym, animacyjnym, tanecznym, historycznym, teatralnym, dziennikarskim, fotograficznym. - Po raz pierwszy uczestniczę w takim ogólnopolskim spotkaniu młodych, a do Eucharystycznego Ruchu Młodych działającego w mojej szkole należę od sześciu lat. Biorę udział w warsztatach animacyjnych, na które składają się różne tańce i zabawy. Po tym spotkaniu oczekuję, że będę więcej wiedzieć o św. Józefie, a także poznam nowych kolegów i koleżanki, którzy mają takie same zainteresowania – zaznaczyła Joanna Klimaszewska z Parchowa na Dolnym Śląsku. - W Eucharystycznym Ruchu Młodych, który istnieje przy mojej parafii jestem od półtora roku. W Kaliszu biorę udział w warsztatach fotograficznych, ponieważ od dwóch miesięcy zacząłem interesować się fotografią. W czasie zajęć można nauczyć się wielu ciekawych rzeczy, np. jak fotografować obiekty w ruchu, czy jak dobrze wykadrować zdjęcie – mówił Julian Guliński z Witkowa Śląskiego.

Młodzież spotkała się także ze Wspólnotą Trudnych Małżeństw „SYCHAR”, gdzie małżonkowie opowiadali jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w rodzinie, jak wspólnie modlić się, jak przeżywać czas dorastania i swojej relacji do Pana Boga. Kolejnym gościem był Andrzej Moszczyński, który propaguje Traktat o nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i jest wielkim promotorem i apostołem Maryi. Młodzi przeszli też w marszu z seminarium do bazyliki św. Józefa. – Brałam udział w marszu ulicami Kalisza. Było to dla mnie ciekawe przeżycie. Muszę przyznać, że kościół św. Józefa jest piękny – powiedziała Kaja Jakubowska z Parchowa.

W organizację Ogólnopolskich Młodzieżowych Dni Wspólnoty zaangażowała się młodsza grupa ERM działająca w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, która prowadziła adorację przed Najświętszym Sakramentem. Pomocą służyli też wolontariusze. - Do Eucharystycznego Ruchu Młodych należę od ośmiu lat w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Chcę podkreślić, że warto przyjechać na takie spotkanie, ponieważ jest to nowe doświadczenie, poznaje się wielu ludzi, z którymi utrzymuje się znajomości przez długi czas. Oprócz zabaw poświęcamy czas na modlitwę. Czynnie angażujemy się w przeżywanie Mszy św. poprzez czytania albo śpiew psalmów. Wszyscy tworzą tutaj jedną zżytą rodzinę – stwierdziła wolontariusza Agnieszka Wypych z Kalisza.

Młodzieżowe Dni Wspólnoty zakończyła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna, który w homilii odniósł się do dzisiejszej Ewangelii mówiącej o Eucharystii. Biskup podkreślał, że każdy człowiek potrzebuje pokarmu z nieba, czyli Eucharystii i to ona powinna być w centrum życia. – W Eucharystii przyjmujemy Pana Jezusa do swego serca. Zostaliśmy z Nim związani przez chrzest święty. Pamiętajmy o Jezusie w codziennej modlitwie, a także osobistych rozmowach – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Życzył młodym, aby poprzez udział w Eucharystycznym Ruchu Młodych wzrastała w nich wiara. Bp Buzun poświęcił i wręczył młodzieży Międzynarodowe Krzyże Eucharystycznego Ruchu Młodych. Następnie wszyscy obecni w kaliskiej bazylice odnowili wspólnie przyrzeczenia Eucharystycznego Ruchu Młodych. Na zakończenie Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa ks. Łukasz Luźny, duszpasterz Eucharystycznego Ruchu Młodych w diecezji kaliskiej wraz z s. Danutą Pusty, moderatorką krajową ERM-u z ramienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek odczytali akt zawierzenia całej wspólnoty św. Józefowi.

W diecezji kaliskiej działa ok. 30 wspólnot Eucharystycznego Ruchu Młodych skupiających dzieci po komunii św. do piątej klasy szkoły podstawowej. Jest też kilka grup młodzieżowych, z których dwie z Rozdrażewa i Sobótki wzięły udział w Dniach Wspólnoty. Od trzech lat diecezjalnym duszpasterzem ERM jest ks. Łukasz Luźny, który był odpowiedzialny za organizację na szczeblu diecezjalnym.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy