Strona główna
opoka.org.pl
2017-02-03 13:01
www.caritas.pl/mm

Warszawa: Caritas pomaga codziennie [Raport z 2016 r.]

W 2016 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej pomagała na co dzień chorym, bezdomnym, dzieciom, migrantom i uchodźcom. Było to możliwe dzięki 115 Parafialnym Zespołom Caritas i 35 szkolnym kołom, w których działa ok. 1,5 tys. wolontariuszy.

Autor/źródło: Opoka

W 2016 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej pomagała codziennie:

chorym – 1215 osób

W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy Krakowskim Przedmieściu 62 objęliśmy stacjonarną opieką długoterminową 183 pacjentów oraz 304 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową w Hospicjum Stacjonarnym.

W Hospicjum Domowym, na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz niektórych dzielnic Warszawy, leczyliśmy łącznie 577 pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową, którzy mogli przebywać

w swoich domach. Z naszej pomocy korzystali również najbliżsi pacjentów.

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej w czterech terenowych Ośrodkach Działalności Leczniczej świadczyliśmy usługi pielęgniarskie dla 151 pacjentów w ich domach. Opieka miała charakter ciągły, wielomiesięczny, czasem całoroczny.

Łącznie w 2016 r. leczyliśmy ponad 1215 pacjentów ciężko i nieuleczalnie chorych. Pacjentom przebywającym w domach wypożyczaliśmy bezpłatnie specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki i inny sprzęt rehabilitacyjny.

bezdomnym – 910 osób

W schroniskach przy ul. Żytniej 1A i Wolskiej 172 w Warszawie objęliśmy opieką 910 osób (kobiet i mężczyzn) i zapewniliśmy im całodobowy pobyt, wyżywienie, wsparcie socjalne, psychologiczne, pomoc prawną i duchową. W jadłodajni przy ul. Żytniej 1A wydaliśmy  w ciągu roku 100 tys. ciepłych posiłków dla osób z miasta, nie mieszkających w naszych schroniskach oraz umożliwiliśmy nocleg w miesiącach zimowych dla ok. 50 osób dziennie. 

W łaźni 21593 razy umożliwiono kąpiel, wydano środki czystości, czystą bieliznę i odzież.

W magazynie odzieży 6272 razy wydano odzież i obuwie. Udzielono 1145 konsultacji psychologicznych. W schronisku przy ul. Wolskiej 172 wykonano nieodpłatnie 11302 zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych. W ramach intensywnego programu wychodzenia z bezdomności 16 osobom bezdomnym udzielono skutecznej pomocy w otrzymaniu mieszkania socjalnego i podjęciu życia na własny rachunek.

dzieciom:

249 dzieci korzystało z całorocznych zajęć pozaszkolnych w 6 Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) prowadzonych przez Caritas AW w Warszawie. Wsparciem pedagogiczno-psychologicznym objęto także rodziców dzieci.

Na koloniach letnich w 5 ośrodkach w Polsce wypoczywało 800 dzieci oraz 130 dzieci

na zimowisku w Murzasichlu. W Programie Skrzydła, łącznie w obu semestrach 140 dzieci skorzystało z pomocy stypendialnej na zakupy zabezpieczające ich codzienne potrzeby, pomoce szkolne lub opłaty za zajęcia dodatkowe. Blisko 120 dzieci na przełomie sierpnia i września otrzymało komplety podręczników i wyposażenie w artykuły szkolne.

W 2016 roku wsparliśmy łącznie blisko 1200 dzieci oraz ich rodziny.

migrantom i uchodźcom:

W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom wsparliśmy 872 rodziny w zakupie środków higienicznych, produktów spożywczych, podręczników i wyprawek szkolnych, sfinansowaniu pomocy medycznej. Zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną oraz zajęcia edukacyjne

i wakacyjny turnus integracyjny dla dzieci.

inne formy pomocy

434 razy udzieliliśmy indywidualnej pomocy w postaci zakupu leków, protez, dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania leczenia specjalistycznego bądź zaspokojenia innych bieżących potrzeb związanych z ich trudną sytuacją materialną lub losową.

Nasze działania wspierane były przez 115 Parafialnych Zespołów Caritas oraz 35 Szkolne Koła zrzeszające łącznie blisko 1500 wolontariuszy.

W 2016 roku w/w pomoc została zrealizowana dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu zadań i projektów przez urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz hojności darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, osób fizycznych odprowadzających 1% podatku na naszą organizację a także dzięki działalności gospodarczej, wspierającej realizację celów statutowych.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Pracownikom urzędów państwowych i samorządowych składamy serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o najbardziej potrzebujących.

W Nowym 2017 Roku życzę wszystkim tego co najlepsze!

 

ks. Zbigniew Zembrzuski

dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-02-03 11:48:09
miniaturka

Mistyczka z XVII wieku, Teresa Marchocka OCD bliżej chwały ołtarzy.

Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Teresy od Jezusa zwanej „polską Teresą od Jezusa” wydała Stolica Apostolska.
2017-02-03 11:59:37
miniaturka

Papież zaprasza młodych stażem biskupów na rekolekcje

Ojciec Święty pragnie, aby co roku organizowano rekolekcje połączone z możliwością spotkania dla biskupów obchodzących piątą i szóstą rocznicę swej sakry – informuje Kongregacja ds. Biskupów. W tym roku odbędą się one w dniach 21.08- 4.09.
2017-02-03 12:22:06
miniaturka

Ofiarami handlu ludźmi są także Polacy

- Proceder handlu ludźmi dotyka ok. 27 mln osób na świecie. Wśród nich jest wiele osób z Polski, zwłaszcza kobiet, wywożonych zagranicę i wykorzystywanych - mówi s. Ewa Jachimek, pasterzanka, związana z Siecią Bakhita.
2017-02-03 13:48:12
miniaturka

XIV Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży poświęcone przygotowaniom do ŚDM w Panamie

Przygotowania do ŚDM w Panamie w oparciu o doświadczenia spotkania w Polsce będą jednym z tematów XIV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które rozpoczyna się dziś w Drohiczynie. Spotkanie z udziałem duszpasterzy i delegatów młodzieży potrwa do niedzieli.
2017-02-03 14:55:22
miniaturka

Ostrów Wielkopolski: noworodek w Oknie Życia

Dziś rano w Oknie Życia w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim znaleziono noworodka. Chłopiec trafił do szpitala pod opiekę specjalistów.
2017-02-03 15:13:12
miniaturka

Wyspy Oceanii znikają

- Coraz więcej wysp znika. Mamy powodzie, susze, nieprzewidywalne pory roku, zakwaszanie oceanów. Cały region jest zagrożony wzrostem poziomu morza - alarmuje kard. John Ribat.