Strona główna
opoka.org.pl
2016-12-31 20:34
Małgorzata Strzelec / ks. Krzysztof Ordziniak

Te Deum laudamus – w mikstackim wieczerniku na zakończanie roku

Ciebie Boga wysławiamy, Ciebie Boże przepraszamy, Tobie dziękujemy, Ciebie prosimy wybrzmiało w mikstackim kościele,podobnie jak w wielu kościołach w Polsce.

Przed Najświętszym Sakramentem w mikstackim kościele
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Ostatnie godziny mijającego roku są okazj do dziękczynienia. Jest już tradycją w mikstackiej wspólnocie parafialnej, że w sylwestrowy wieczór gromadzimy się o godz. 17:00 w naszym parafialnym kościele  na Eucharystii, która sprawowana jest w intencji dobrodziejów naszej wspólnoty parafialnej . W tym roku  ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak  w sposób szczególny objął modlitwa parafian i osoby, spoza parafii, które wspierają modlitwą i ofiarami pieniężnymi dzieło renowacji naszego kościoła. Nie zapominamy także o tych osobach ze wspólnoty parafialnej, które w roku 2016 Pan powołał do siebie. O radość wieczną dla nich modlił się ks. kan. Grzegorz Klapa.

Kończący się rok, był także okazją do tego, by przeprosić Pana Boga za wszystkie te chwile, kiedy nie byliśmy wierni Jego przykazaniom, a także te kiedy nie otwieraliśmy się na Jego słowa i miłość.  Przepraszaliśmy Boga za opuszczone Msze św. za zaniedbywanie sakramentu pokuty i pojednania. Uczyniliśmy to przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramentem.

Eucharystia jest dziękczynienie. Dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkie łaski, którymi obdarzył  poszczególne osoby, rodziny i całą naszą wspólnotę.  Dziękowaliśmy Jezusowi za dzieci, które zostały przez chrzest zostały włączone do wspólnoty Kościoła, za zawarte w tym roku małżeństwa, za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy w sposób pełny uczestniczyły we Mszy Świętej.

Dziękowaliśmy za liczne dzieła i inicjatywy, które zostały zrealizowane  w 2016 roku w naszej wspólnocie parafialnej.  W lipcu udało się rozpocząć od dawna przez parafian oczekiwaną renowację świątyni. Udał się uczynić pierwszy krok. Nasze oczy cieszy odnowiona ambona i chrzcielnica. W listopadzie zakończona została renowacja sklepienia w prezbiterium. Już zrealizowane pracy dają nam wyobrażenie o tym, jak pięknie będzie prezentować się nasza świątynia po zakończeniu całości prac. Do tego co prawda jeszcze droga daleka, ale już podczas dzisiejszej Mszy Świętej ks. kan. skierował do parafian i osób wspierających dzieło renowacji świątyni słowa podziękowania i zapewnienia o pamięci w modlitwie. Bez ich zaangażowania i składanych ofiar rozpoczęcie i sfinalizowanie pierwszego etapu prac byłoby niemożliwe.

Ważny w wydarzenie i wyróżnienia był ten rok dla znajdującego się na terenie parafii Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. 14 października podczas  Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Krakowskich Sukiennicach ks. kan. Krzysztof Ordziniak,  który jest Kustoszem sanktuarium  odebrał decyzję  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o  wpisie uroczystości odpustowych ku czci Świętego Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt na Krajową Listę Niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy jedyną parafią w Wielkopolsce, która znajduje się na tej reprezentatywnej liście. W  listopadzie podczas obchodów 25 -lecia Opolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej ks. kan. Krzysztof odebrał medal  Świętego Rocha przyznany dla sanktuarium za promocję Świętego Rocha -  patrona lekarzy weterynarii.

Jak więc nie dziękować Bogu za liczne łaski, którymi nas tak hojnie obdarzał w 2016 roku. Jak w obliczu Jego dobroci nie śpiewać Te Deum.  

Za kilka godzin rozpocznie się Nowy 2017 Rok. Nie wiemy, co nam przyniesie,  wie to tylko Bóg. Więc prosiliśmy Go, o wszelkie łaski potrzebne nam do realizacji Jego woli względem nas. W duchu dziękczynienia Bogu i ludziom  spotkaliśmy się na Eucharystii w naszym mikstackim wieczerniku.

Wrócimy tu na Eucharystię  już 1 stycznia 2017, o  godz. 00.15. Bo przed nami kolejny Nowy Rok, kolejny czas ofiarowany nam przez  Pana. Przed nami nowe wyzwania, a wiemy, e bez Bożej pomocy sami nic nie możemy uczynić. Wkroczymy więc w Nowy Rok z Bożym błogosławieństwem.

Podnieś rękę Boże Dziecię , Błogosław każdemu z nas,

każdej rodzinie, Błogosław naszej mikstackiej parafii…


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy